Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundkurs i skogsbruk

skog

Denna utbildning ger dig en bred grundläggande kunskap om skog, både vad gäller skötsel och virkeslära. Du får möjlighet att köra upp och skriva proven för Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB) och kompetensbevis ”Natur och Kulturmiljövård i skogen”. Det här gör dig anställningsbar i näringen direkt efter avslutad utbildning. Dessutom får du praktiska och teoretiska grunder i terrängtransport och virkestransport med skotare.

Utbildningen omfattar ett års halvtidsstudier och genomförs på distans med regelbundna utbildningsträffar på skolan. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL).Vid träffarna arbetar vi med praktiska moment som maskinkörning, uppföljning av inlämningsuppgifter och föreläsningar. Under hemstudieperioderna har du handledning av yrkeslärare inom skogsnäringen. Vi använder oss av en internetbaserad undervisningsplattform för kommunikation mellan lärare och student.

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård eller ta anställning på ett företag. Utbildningen utgör också en del av de särskilda förkunskaper som krävs för att söka vidare till Skogsmästarutbildningen på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Kurslitteratur:                  
Meddelas vid kursstart.
 
Kostnad:                           
Du beskostar din kurslitteratur
 
Studieekonomi:               
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. www.csn.se
 
Betyg:                               
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F

Studieform
Halvfart-distans
Kurser
  • Motor- och röjmotorsåg 1 (MOTMOT01)
  • Skogsskötsel 1 (SKGSKO01)
  • Virkeslära (SKGVIR0)
  • Terrängtransporter (SKMTER0)
  • Virkestransport med skotare (SKMVIE0)

Förkunskap
Du ska minst ha grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Notera:                             
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. Kursen kan finansieras genom Komvux – tag därför gärna kontakt med din kommuns handläggare när du söker.

Johan Tropp

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-09-03 10:47