Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglig information

Alla har rätt att ta del av information på det sätt som passar dem. Det är viktigt att erbjuda information på olika sätt, till exempel både i text, ljud eller film. Det är också viktigt att se till att informationen är utformad så att den går att ta till sig med olika hjälpmedel. Här samlar vi lite olika exempel.

Ska du göra en enkät? Glöm inte bort att göra den tillgänglig!

Under 2022 fanns Dart med i en arbetsgrupp som genomförde en regional prövning och analys av barnets bästa gällande patientenkäter. Resultatet visade att enkäter är positivt för majoriteten barn och unga men att det krävs kompenserande åtgärder för att de ska bli tillgängliga för alla. 

Vad krävs då för att enkäten ska bli så tillgänglig som möjligt för att personer med kommunikationssvårigheter ska kunna läsa och svara på enkäten? Här nedan får du konkreta råd och tips på vidare läsning. 

Bildstöd behöver finnas i hela enkäten! Då har man gjort mycket för att göra enkäten tillgänglig för många. 

Det behöver finnas bilder till både frågan och svarsalternativen. Visuella skalor kan förenkla för att gradera svaren, t.ex. välja antal stjärnor. Bildstödet underlättar både för att förstå frågan och för att underlätta för att kunna svara genom att kunna peka på bilderna. För att underlätta förståelsen är det också viktigt att det går att få frågan och svarsalternativen upplästa. Teckenspråkstolkning och syntolkning är viktigt för barn med hörsel- och synnedsättning. För att barn som använder kommunikationsdator som hen styr med t.ex. ögonstyrning, huvudmus eller skanning, ska kunna läsa upp och svara på enkäten, behöver vissa tekniska specifikationer vara uppfyllda. Vissa specifikationer nedan gäller även för personer med syn- och/eller hörselnedsättning. 

Det behöver vara möjligt att:  

  • få upp enkäten i en webbläsare på valfri enhet (mobil, platta, dator, kommunikationshjälpmedel)
  • styra med mus
  • använda TAB för att flytta sig mellan frågor (i rätt ordning) och ENTER för att klicka i svarsalternativ (när det inte går med musstyrning)
  • förstora och förminska sidan (svarsalternativ, text, bilder)
  • läsa upp text (finnas knapp som går att aktivera)
  • läsa upp alt-texter på bilderna (finnas knapp som går att aktivera)
  • få teckentolkning

Tänk universell design! Om vi har tankesättet att vi ska anpassa enkäter utifrån de som har svårt att förstå och svara så kommer det att gynna många fler som vi från början inte tänkt på, bildstöd gynnar även personer som inte har svårt att förstå eller uttrycka sig eftersom det gör tolkningen snabbare och mindre energikrävande. Läs mer om att använda AKK som universell design i sjukvården i följande forskningsartikel.  

Det är en kommunikativ rättighet att få uttrycka sina åsikter enligt barnkonventionen och konventionen om personer med funktionsnedsättning. Det är också en kommunikativ rättighet att kunna få säga nej till alla presenterade alternativ. Alternativen ”något annat” och ”jag vet inte” är härmed viktigt att ha med i enkäter. Läs mer om Rätten att kommunicera

Senast uppdaterad: 2022-11-11 16:47