Forskningsstöd

Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela den kliniska forskningsprocessen. Så väl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora företag inom life science kan vända sig till oss.

Våra tjänster underlättar genomförandet av kliniska studier och säkrar hög kvalitet. Våra medarbetare har bred erfarenhet av kliniska studier från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag.

Vi fungerar även som en kopplingspunkt till andra regionala och nationella stödorganisationer.

Grants Office

Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering för forskning.

Rådgivning och projektstöd

Vi erbjuder rådgivning och stöd kring alla typer av kliniska studier, inom tex ATMP, medicinteknik, läkemedel och registerstudier.

Datahantering

Vi erbjuder tjänster inom eCRF och datahantering för forskare inom Västra Götalandsregionen som vill genomföra en klinisk studie.

Datauttag

På denna samlas information om stöd för registerforskning och datauttag i Västra Götalandsregionen.

Monitorering

Vi hjälper till med monitorering inom alla sorters kliniska prövningar.

Hälsoekonomi

Vi erbjuder rådgivning, stöd och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar.