Monitorering

För att säkerställa rätt kvalitet och högsta möjliga patientsäkerhet krävs att kliniska prövningar monitoreras. Monitorering är en obligatorisk kvalitetskontroll för alla kliniska prövningar. Gothia Forum erbjuder monitoreringstjänster och kan ge stöd med allt från utformning av en monitoreringsplan till genomförande av monitoreringen i den kliniska studien.

Våra monitorer granskar att protokoll, lagar och regler följs och att data i studien registreras korrekt. Gothia Forum har bred kunskap inom olika typer av kliniska studier och vi monitorerar såväl kliniska läkemedelsprövningar som medicintekniska kliniska prövningar. Monitorering kan, trots att det inte är ett lagkrav, med fördel även genomföras för andra typer av kliniska studier för att säkerställa kvalitet i studien.  

Vi har utvecklat processer för att arbeta med riskbaserad monitorering med monitoreringsbesök på kliniken före, under och efter studien enligt de regulatoriska krav och riktlinjer som finns i International Conference of Harmonization – Good Clinical Practice (ICH-GCP) och ISO 14155 samt gällande regelverk. 

 

Kontakta oss för forskningsstöd!

Använd vårt kontaktformulär så att vi kan stötta dig och hantera ditt ärende på bästa sätt. Vi svarar inom 10 dagar. Om ditt ärende är akut svarar vi dig direkt.

Monitorering i nationella multicenterstudier

Kliniska Studier Sverige tillhandahåller en tjänst för samverkansmonitorering av prövarinitierade multicenterstudier med prövningsställen på olika platser i landet. Vid samverkansmonitorering koordineras monitoreringen via en av våra noder. Monitoreringen genomförs sedan av lokala monitorer nära prövningsstället.