Om oss

Gothia Forum fungerar som en resurs och mötesplats för forskare så väl som små och stora företag inom life science-sektorn i Västra Götaland. Vi är en del av Västra Götalandsregionen och Kliniska Studier Sverige.

Vårt erbjudande

Gothia Forum är en regional ingång till stöd och kontakt för att genomföra kliniska studier i Västra sjukvårdsregionen.

Vi erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av kliniska forskningsprojekt och kliniska prövningar inom alla faser inklusive First-in-Human. 

Vi erbjuder:

  • Stöd i stora delar av den kliniska studie-processen  
  • Utbildningar 
  • Prövningsenheter 
  • Mallar och stöddokument
  • En mötesplats för akademi, industri och hälso- och sjukvård.  

Våra medarbetare har erfarenhet av klinisk forskning från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag. Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens, både regionalt och nationellt.

En del av Kliniska Studier Sverige 

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Tillsammans utvecklar och erbjuder vi stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sverige. Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och den norra delen av Region Halland).
Gothia Forum som regional nod i Kliniska Studier Sverige

Vårt uppdrag för Västra Götalandsregionen

Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science med hög sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och medborgare. Gothia Forum har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götalandsregionen och därigenom bidra till bättre vård och behandling av patienter och till regional och nationell tillväxt inom life science-området.