Datainsamling eCRF

Vi erbjuder tjänster inom eCRF och datahantering för forskare inom Västra Götalandsregionen som vill genomföra en klinisk studie. Vi har en timmes fri rådgivning där man kan få en översikt av våra tjänster och få svar på grundläggande frågor. Efter ett initialt möte kan vi ta fram ett kostnadsförslag för tjänster som kan vara aktuellt för ert projekt.

Tjänster 

 • Rådgivning i planeringsfasen 
 • Granskning av protokoll och andra projektdokument från ett dataperspektiv 
 • Framtagande av dokumentation kring datahantering
  • Datahanteringsplan (Data Management Plan/DMP) 
  • Inmatningsinstruktioner (Data Entry instructions/DEI) 
  • Databasspecifikationer och tom CRF 
 • REDCap
  • Upprättande av eCRF 
  • Fullständig testning av eCRF 
  • Accesshantering, utbildning och sitesupport
  • Datagranskning 

Mer om tjänster inom REDCap

REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier. VGR REDCap är tillgängligt för verksamheter inom hela Västra Götalandsregionen (VGR). Vi på Gothia Forum erbjuder dig som forskare hjälp med REDCap. 

Vad är REDCap?

REDCap är ett datainsamlingsverktyg för kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form). REDCap ger dig som forskare tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka studien. 

Forskare kan bygga eCRF till sina forskningsprojekt i REDCap. Forskningspersonal samlar in data direkt i formulären i REDCap och/eller genom att enkäter skickas ut till forskningspersoner direkt från systemet. Randomisering kan utföras i REDCap.

Hur kommer du igång?

För att få tillgång till VGR REDCap, ska du fylla i en ”User Access Request Form” på REDCap webbsidan https://ecrf.vgregion.se/redcap. När du har fått tillgång till REDCap, kan du skapa ett projekt i REDCap och börja bygga din eCRF.

Hur använder du REDCap?

Du skapar själv ditt projekt i REDCap genom att bygga upp formulär och variabler med till exempel sidor för patientbesök, mätningar, biverkningsrapportering eller läkemedelsanvändning. Vill du inte bygga formulär från grunden så finns några enklare formulär tillgängliga som kan modifieras till att passa ditt projekt.

Vad erbjuder vi?

Gothia Forum tillhandahåller instruktioner och mallar till forskare som själv bygger eCRF till sina forskningsprojekt. Gothia Forum utför alltid en kostnadsfri kvalitetsgranskning innan datainsamlingen påbörjas.

Gothia Forum kan även erbjuda tjänster inom REDCap genom avtal:

 • Upprättande av eCRF
 • Fullständig testning av eCRF
 • Accesshantering, utbildning och sitesupport
 • Datagranskning

Skicka en förfrågan om ett första möte till: su.sdstab.redcap@vgregion.se.

 

Kontakta oss för forskningsstöd!

Använd vårt kontaktformulär så att vi kan stötta dig och hantera ditt ärende på bästa sätt. Vi svarar inom 10 dagar. Om ditt ärende är akut svarar vi dig direkt.