Våra tjänster

Gothia Forums prövningsenheter Clinical Trial Center och Primary care Trial Center planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företag. Prövningsenheterna har bred kompetens och erfarenhet från studier inom olika terapiområden och utvecklingsfaser från Fas I (First-in-human) till fas IV.

Clinical Trial Center och Primary care Trial Center erbjuder: 

  • Erfaren forskningspersonal 
  • Nätverk av kliniker och vårdcentraler för patien­trekry­ter­ing och specialistkunskap  
  • Specialutrustade lokaler för klinisk forskning (ca 1000 kvm)
  • 24h övervakning
  • Kontinuerlig telemetriövervakning
  • Tillgång till akut-team och intensivvård

First-in-Human till Fas IV

Vi planerar och genomför sponsor- och prövarinitierade studier inom flera terapiområden och alla utvecklingsfaser (First-in-Human till Fas IV). Vi har gedigen erfarenhet och kunskap. Vid vår enhet har vi genomfört mer än 300 kliniska studier.

Samarbete med kliniker, vårdcentraler och företag 

Vi samarbetar med ett stort antal kliniker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska akademin.

I Clinical Trial Centers nätverk ingår spe­cialistkliniker, många av Sahlgrenska akademins värld­sledande forskare samt företag både inom läkemedels- och medicinteknisk industri.

Primary care Trial Center samarbetar med Närhälsan i Västra Götalandsregionen för att ge alla patienter möjlighet att delta i kliniska studier.

Anna-Carin Varvne

Enhetschef prövningsenheter

Telefonnummer

Sari Huusko

Funktionsledare

Telefonnummer