Pågående studier

Här kan du läsa mer om våra kliniska studier där vi rekryterar studiedeltagare.

 • Har du nyligen insjuknat i typ 1 diabetes och vill delta i en klinisk studie?

  Vid typ 1 diabetes förstörs de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Vi söker dig som nyligen insjuknat i typ 1 diabetes för att undersöka om det går att bevara kvarvarande betaceller med ett läkemedel.

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Vid Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår en internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.

 • Studie svårläkta bensår

  Syftet med studien är att undersöka ett prövningsläkemedels säkerhet och effekt. Prövningsläkemedlet innehåller stamceller och har inte tidigare testats på patienter med svårläkta bensår. Resultat från denna studie kan leda till fortsatt utveckling av läkemedel för behandling av svårläkta bensår och kan på sikt vara till nytta för patienter som lider av detta.

 • Läkemedelsstudie KOL

  Vid Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår en ny internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.