Utbildning

Gothia Forum anordnar utbildningar och seminarier inom klinisk forskning och klinisk forskningsmetodik. Utbildningarna ger kunskaper som krävs för att kunna genomföra kliniska studier av god kvalitet och i enlighet med regelverk. Seminarieserien ger kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning.

Good Clinical Practice (GCP)

Grundutbildning och repetitionsutbildning i GCP för kliniska prövningar på läkemedel och medicintekniska produkter.

Seminarieserie

Seminarier som syftar till att ge kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning,