Kurser och utbildningar i medicinteknik

Good Clinical Practice - medicinteknik

Vi kan på förfrågan erbjuda en heldagskurs i ISO 14155:GCP som är inriktad helt mot kliniska prövningar av medicintekniska produkter. I denna kurs fokuserar vi även på relevanta delar av tillhörande regelverk för medicintekniska produkter (tex MDR) och frågeställningar som rör denna typ av kliniska prövningar.

Kurs inom medicinteknik

Just nu ser vi över vårt övriga utbud av kurser inom medicinteknikområdet.


Har du frågor om kursinnehåll eller bokning kontakta Ann- Catrin Petersson Olmås.

Ann-Catrin Petersson Olmås

Kvalitetssamordnare

Telefonnummer