Kurser och utbildningar i medicinteknik

Good Clinical Practice - medicinteknik

Vi kan på förfrågan erbjuda en heldagskurs i ISO 14155:GCP som är inriktad helt mot kliniska prövningar av medicintekniska produkter. I denna kurs fokuserar vi även på relevanta delar av tillhörande regelverk för medicintekniska produkter (tex MDR) och frågeställningar som rör denna typ av kliniska prövningar.

 

Introduktionskurs i forskning och utveckling av medicintekniska produkter, 22 oktober 2024

Datum: Tisdag den 22 oktober 2024
 
Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)
 
Föreläsare: Jessica Ylvén, Koncernkontoret, Siw Fredriksson, Koncernkontoret, Sandra Olsson, Innovationsplattformen och Ebba Brann, Gothia Forum.

 

Anmälan 

VGR-anställda
Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen.
 
Externa deltagare
Denna utbildning är i första hand avsedd för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård. I mån av plats kan deltagare utanför offentlig sjukvård och akademi ges möjlighet att delta.


Har du frågor om kursinnehåll eller bokning kontakta Ann-Catrin Petersson Olmås.

Ann-Catrin Petersson Olmås

Kvalitetsledare

Telefonnummer