Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier som syftar till att ge kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning, med fokus på de rutiner och stödfunktioner som finns tillgängliga inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Seminarierna riktar sig till forskare, forskningsstödjande personal och andra med intresse för klinisk forskning inom Västra sjukvårdsregionen. 

Seminarierna är kostnadsfria och kommer att ges digitalt via Teams. Seminarierna kommer även att spelas in om inget annat anges och tillgängliggöras här under en begränsad period efter respektive tillfälle.

Tidigare genomförda seminarier

Medicintekniska produkter - Från innovation till klinisk prövning

TORSDAG 16 NOVEMBER KL. 13:00-14:30

Talare: Ebba Brann, projektledare Gothia Forum, Sandra Olsson, innovationsledare Innovationsplattformen och Siw Fredriksson, strateg Koncernkontoret Västra Götalandsregionen.

Under seminariet går vi igenom hur det går till inom regionen om en VGR-anställd har en idé om en medicinteknisk produkt och vill utveckla den vidare. Vi förklarar begrepp såsom medicinteknisk produkt, inklusive AI och appar, och produktinnovation. Därefter ges en översikt av processen för egentillverkning och klinisk prövning.

Presentation: Medicintekniska produkter - Från innovation till klinisk prövning

 


Nya informationsportalen för läkemedelsprövningar (CTIS) – nyheter, erfarenheter och konkreta exempel

TORSDAG 12 OKTOBER KL. 13:00-14:30

Talare: Helen Fagerlind och Maria Matson Dzebo, projektledare Gothia Forum.

Detta seminarium riktar sig till dig som är sponsor, prövare (PI) eller stödfunktion för en klinisk läkemedelsprövning och därmed använder Clinical Trials Information System, CTIS för tillståndsansökan och den årliga säkerhetsrapporteringen.
Seminariet börjar med en kort introduktion om vad Clinical Trials Regulation (CTR) och tillhörande informationssystem, CTIS innebär. Därefter presenteras specifika exempel där många frågor uppkommit. Vid anmälan ges möjlighet att önska vilka exempel som ska presenteras och diskuteras. Talare: Helen Fagerlind och Maria Matson Dzebo, projektledare Gothia Forum.


Vilken påverkan har den nya biobankslagen på forskning?

Onsdag 13 september.

Den 1 juli 2023 fick Sverige en ny biobankslag. Gothia Forum och Biobank Väst bjuder gemensamt in till ett seminarium för att ge en kort sammanfattning av de delar i nya biobankslagen som handlar om forskning. Deltagarna får även en genomgång av var de hittar de nationella blanketter som ska användas vid forskning där biobanksprov ingår och vilket stöd som går att få inom VGR.


Etikansökan vid forskning på människor – hur gör man och vad ska man tänka på?

TISDAG 30 MAJ KL. 13:00-14:30
Talare: Charlotte Holdar, Sara Thomasdotter Berggren och Gunnar Göthberg, Etikprövningsmyndigheten, samt Christina Bergh, seniorprofessor i obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet

Vid seminariet kommer handläggare från Etikprövningsmyndigheten att praktiskt gå igenom hur en ansökan görs i ansökningssystemet Ethix. Tillsammans med erfarna forskare och granskare av etikansökningar går de även igenom vilka de vanligaste felen och anledningarna till begäran om komplettering är och vad man som forskare särskilt bör tänka på. Seminariet ger också utrymme för en frågestund. 
Juridiken kring forskningshuvudmannaskap när GU och SU/VGR samarbetar

TORSDAG 20 APRIL KL. 13:00-14:30
Talare: Helena Carrick, jurist Gothia Forum och Erica Schweder, förvaltningsjurist Göteborgs Universitet

På seminariet kommer jurister från SU/VGR och GU gå igenom frågeställningar som kan bli aktuella när man är dubbelanställd eller har samarbeten mellan verksamheterna. Vi tar upp frågor som rör forskningshuvudman, personuppgiftshantering, avtal och vad man överlag kan behöva tänka på när GU och SU/VGR arbetar ihop. Seminariet ger också utrymme för en frågestund.

Presentation: Juridiken kring forskningshuvudmannaskap när GU och SU/VGR samarbetar_2023-04-20


Hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag

ONSDAG 8 MARS KL. 13:00-14:30
Talare: Emelie Pauli och Stephanie Fledsberg, hälsoekonomer Gothia Forum  

På seminariet kommer vi gå igenom grunderna i hälsoekonomi, olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar och hur dessa kan planeras in i en klinisk studie. Dessutom kommer vi ta upp hur hälsoekonomiska utvärderingar används som beslutsunderlag vid införanden i hälso- och sjukvården, samt diskutera aktuella exempel där hälsoekonomi haft en betydande roll för beslut om införande.  

Presentation: Hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag_2023-03-08


Att ansöka om tillstånd för klinisk läkemedelsprövning i nya EU-portalen CTIS

På seminariet kommer du att få en introduktion till Clinical Trials Information System, CTIS. En övergripande bild över hur ansökningsprocessen ser ut. Vi kommer också gå igenom vilka handlingar som ska finnas med i ansökan och ge exempel på hur det ser ut i CTIS.


Emma Larsson

Projektledare

Telefonnummer

Flora Cassiano

Adm koordinator

Telefonnummer