Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier som syftar till att ge kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning, med fokus på de rutiner och stödfunktioner som finns tillgängliga inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Seminarierna riktar sig till forskare, forskningsstödjande personal och andra med intresse för klinisk forskning inom Västra sjukvårdsregionen. 

Seminarierna är kostnadsfria och kommer att ges digitalt via Teams. Seminarierna kommer även att spelas in om inget annat anges och tillgängliggöras här under en begränsad period efter respektive tillfälle.

Tidigare genomförda seminarier

Datainsamling i kliniska studier – så används REDCap inom Västra Götalandsregionen

TISDAG 28 MAJ KL. 13:00-14:30

Talare: Benny Jönsson och Tineke van den Broek, data managers Gothia Forum.

REDCap är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier som är tillgänglig för verksamheter inom hela Västra Götalandsregionen (VGR). Vid det här seminariet informerar vi om hur REDCap ger dig som forskare inom VGR tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka studien. Vi presenterar exempel på hur ett så kallat eCRF (electronic case report form) enkelt kan byggas och vilket stöd som erbjuds av Gothia Forum. Det ges också utrymme för frågor.


Utlämnande av hälsodata för forskning

TISDAG 16 APRIL KL. 13:00-14:30

Talare: Anneli Ambring, projektledare Gothia Forum; Stina Isaksson, forskningschef Södra Älvsborgs sjukhus; Per Hjerpe, FoU-chef FoU primär och nära vård Skaraborg och Patric Falkenström, Mediaenheten Forskning, Radiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Som ett led i arbetet för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning har Kliniska Studier Sverige gjort en sammanställning över vart du som forskare ska vända dig, när det gäller att forska på hälsodata. Vid det här seminariet informerar vi övergripande om hur processerna för utlämnande av hälsodata för forskning ser ut i VGR. Några av regionens förvaltningar informerar om sina utlämnandeprocesser och delar med sig av erfarenheter.


Medicintekniska produkter - Från innovation till klinisk prövning

TORSDAG 16 NOVEMBER KL. 13:00-14:30

Talare: Ebba Brann, projektledare Gothia Forum, Sandra Olsson, innovationsledare Innovationsplattformen och Siw Fredriksson, strateg Koncernkontoret Västra Götalandsregionen.

Under seminariet går vi igenom hur det går till inom regionen om en VGR-anställd har en idé om en medicinteknisk produkt och vill utveckla den vidare. Vi förklarar begrepp såsom medicinteknisk produkt, inklusive AI och appar, och produktinnovation. Därefter ges en översikt av processen för egentillverkning och klinisk prövning.

Presentation: Medicintekniska produkter - Från innovation till klinisk prövning

 


Vilken påverkan har den nya biobankslagen på forskning?

Onsdag 13 september.

Den 1 juli 2023 fick Sverige en ny biobankslag. Gothia Forum och Biobank Väst bjuder gemensamt in till ett seminarium för att ge en kort sammanfattning av de delar i nya biobankslagen som handlar om forskning. Deltagarna får även en genomgång av var de hittar de nationella blanketter som ska användas vid forskning där biobanksprov ingår och vilket stöd som går att få inom VGR.


Emma Larsson

Projektledare

Telefonnummer

Flora Cassiano

Adm koordinator

Telefonnummer