Delta i klinisk studie

Kliniska studier genomförs för att få fram ny kunskap och nya, säkra och effektiva behandlingar och diagnostiska metoder. För att kunna genomföra kliniska studier är sjukvården beroende av att friska personer och patienter ställer upp som deltagare i studierna.

Kliniska studier är vetenskapliga studier som genomförs på människa för att studera medicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. Studierna görs för att:

  • Få mer kunskap om olika sjukdomar
  • Testa effekt och säkerhet hos nya läkemedel
  • Utvärdera diagnostiska tester, medicintekniska produkter och olika behandlingar

Kliniska studier är nödvändiga för att svara på frågor om till exempel effekter och biverkningar av behandlingar. Dessutom är studierna en förutsättning för att nya läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar ska godkännas av myndigheterna för användning inom hälso- och sjukvården.

Alla kliniska prövningar ska ha ett godkännande av Etikprövningsnämnden och läkemedelsstudier måste också ha ett godkännande av Läkemedelsverket.

Vi söker studiedeltagare till olika kliniska studier

Här kan du se vilka kliniska studier som pågår just nu och om det finns en studie som är intressant för just dig.

Pågående studier