Mallar och stöddokument

Här hittar du mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier.

Regionala mallar och stöddokument

Clinical Trial Agreement - mall

Framtagen mall på engelska för läkemedelsstudier inom Västra Götalandsregionen:
Clinical Trial agreement mall


Prematurely ended statement - mall

Denna mall är för läkemedelsprövningar inom Västra Götalandsregionen med EudraCT-nummer och som har avslutats i förtid och inte har några resultat att rapportera.
Fyll i mallen och ladda upp i EudraCTs resultatportal.

Observera att prövningen behöver vara registrerad som Prematurely ended i EudraCT samt att du behöver ha behörighet för att resultatrapportera innan dokumentet kan laddas upp.
Guide för resultatrapportering och hur man ordnar behörighet för resultatrapportera finns här.  

Prematurely ended statement - mall


Att tänka på vid information till forskningspersoner

Om du ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du ansöka om etikprövning. Ett av de dokument som behöver ingå i din ansökan är forskningspersonsinformationen.

Du hittar dokumentet på Kliniska Studier Sveriges webbplats.
Information till försöksperson - mall 

I filmen får du veta vad du behöver tänka på när du skriver informationen för att den ska uppfylla kraven för godkännande.

 

Nationella mallar och stöddokument för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan du anpassa dem utifrån dina behov.
Kliniska Studier Sveriges mallar och stöddokument för kliniska studier

Forskningsprocessen

På kliniskastudier.se beskrivs forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie. Beroende på vilken typ av studie man vill göra ser processen och regelverken olika ut. Vissa delar av processen är allmängiltiga, andra är specifika för en viss typ av studie.
Forskningsprocessen | Kliniska Studier Sverige