Mallar och stöddokument

Här hittar du mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier.

Regionala mallar och stöddokument

Clinical Trial Agreement - mall

Framtagen mall på engelska för läkemedelsstudier inom Västra Götalandsregionen:
Clinical Trial agreement mall


Prematurely ended statement - mall

Denna mall är för läkemedelsprövningar inom Västra Götalandsregionen med EudraCT-nummer och som har avslutats i förtid och inte har några resultat att rapportera.
Fyll i mallen och ladda upp i EudraCTs resultatportal.

Observera att prövningen behöver vara registrerad som Prematurely ended i EudraCT samt att du behöver ha behörighet för att resultatrapportera innan dokumentet kan laddas upp.
Guide för resultatrapportering och hur man ordnar behörighet för resultatrapportera finns här.  

Prematurely ended statement - mall


 

Så här registrerar du en studie i ClinicalTrials.gov

Gothia Forum är PRS-administratör för organisationen ”VastraGotaland” och vi hjälper till med att skapa användarkonton för medarbetare inom VGR. 

Du får ett konto genom att skicka ett mail till gothia.forum@vgregion.se med följande uppgifter: 

  • Fullständigt namn 
  • Telefonnummer 
  • Emailadress 

När vi har lagt upp kontot kommer du att få ett automatiskt mail med inloggningsuppgifter från systemet. Logga in för att verifiera ditt konto, byt lösenord direkt och kolla att uppgifterna stämmer. 

Du kommer även att få ett mail ifrån Gothia Forum med information och manualer. För registrering av en studie se ”Manual_Registrera en studie i ClinicalTrials.gov”, som beskriver hur inmatning av studieinformation går till då det är viktigt att det görs i enlighet med kraven från ClinicalTrials.gov. 

När forskaren har gjort inmatning av studien, samtliga moduler är grönmarkerade och statusen är satt till ”Entry Complete” får PRS-administratören på Gothia Forum ett automatiskt meddelande från ClinicalTrials.gov. PRS-administratören på Gothia Forum gör en kontroll att inmatningen ser riktig ut och ändrar status till ”Approve” och till ”Release”. Den skickas då för granskning av ClinicalTrials.gov. Det kan ta upp till fem dagar innan den granskningen är klar. I de flesta fall får man frågor och behöver då uppdatera i registreringen och det kan ta ytterligare fem dagar innan studien blir godkänd och man får ett NCT-nummer från ClinicalTrials.gov. Det är bra att börja med registreringen i ClinicalTrials.gov i god tid. Det är först när du fått ett NCT-nummer som registreringen är godkänd och studiespecifika aktiviteter kan starta.  

Kliniska studier ska vara publicerade i en offentlig databas innan inklusion av första studiedeltagaren enligt Helsingforsdeklarationen (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, Oct 2013, punkt 35). Vissa medicinska tidskrifter kräver att en klinisk studie är registrerad i ClinicalTrials.gov för att publicera studien. 

Det är forskarens ansvar att studien registreras i ClinicalTrials.gov. 


Att tänka på vid information till forskningspersoner

Om du ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du ansöka om etikprövning. Ett av de dokument som behöver ingå i din ansökan är forskningspersonsinformationen.

Du hittar dokumentet på Kliniska Studier Sveriges webbplats.
Information till försöksperson - mall 

I filmen får du veta vad du behöver tänka på när du skriver informationen för att den ska uppfylla kraven för godkännande.

 

Nationella mallar och stöddokument för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan du anpassa dem utifrån dina behov.
Kliniska Studier Sveriges mallar och stöddokument för kliniska studier

Forskningsprocessen

På kliniskastudier.se beskrivs forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie. Beroende på vilken typ av studie man vill göra ser processen och regelverken olika ut. Vissa delar av processen är allmängiltiga, andra är specifika för en viss typ av studie.
Forskningsprocessen | Kliniska Studier Sverige