Hälsoekonomi

Vi erbjuder rådgivning, stöd och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar. Vi erbjuder en timmes fri rådgivning där man kan få svar på grundläggande frågor eller diskutera behov av forskningsstöd.

Vi kan bland annat utföra hälsoekonomiska utvärderingar, såsom kostnadsanalyser, budgetpåverkansanalyser och modellstudier för kostnadseffektivitet. Det kan till exempel vara en utvärdering av den hälsoekonomiska potentialen hos innovationer (inklusive medicintekniska produkter) inom hälso- och sjukvården.

Vi erbjuder även rådgivning och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar som använder information från register (baserat på till exempel diagnos eller läkemedelsförbrukning) för att besvara frågeställningen. 

Relaterat innehåll:
Klinisk forskning och hälsoekonomi - hur går det till?

Lilla Hälsoekonomiskolan, del 1

Lilla Hälsoekonomiskolan, del 2

Lilla Hälsoekonomiskolan, del 3

Kontakta oss för forskningsstöd!

Använd vårt kontaktformulär så att vi kan stötta dig och hantera ditt ärende på bästa sätt. Vi svarar inom 10 dagar. Om ditt ärende är akut svarar vi dig direkt.