Datauttag

Här hittar du information om stöd för registerforskning och datauttag i Västra Götalandsregionen.

Biobank Väst

"Provsamlingar Väst" listar provsamlingar insamlade för ändamålet forskning registrerade i Biobank Väst som godkänts för publicering av den som ansvarar för provsamlingen.

biobankvast.se

Regionalt cancercentrum Väst

Regionalt cancercentrum väst stödjer forskning och innovation inom cancerområdet.

cancercentrum/vast.se

Registercentrum Västra Götaland

Registercentrum Västra Götaland är ett nationellt och regionalt kvalitetsregistercentrum som bland annat stödjer forskare som vill använda kvalitetsregisterdata i sin forskning.

registercentrum.se

Förvaltningar

Ansök om utlämnande av journalhandlingar för forskningsändamål på respektive förvaltning. 

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Forsknings och utvecklingsenheten, FoU - NU-sjukvården (nusjukvarden.se)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utlämnande av journaler för forskning

Sjukhusen i väster

Begäran om utlämnande skickas till den centrala förvaltningsbrevlådan: sjukhusenivaster@vgregion.se  

Skaraborgs sjukhus

Enheten för kliniska studier - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)

Södra Älvsborgssjukhus

Forskning - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se)