Regional samordning

Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för västra sjukvårdsregionen inom det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige

I uppdraget ingår att underlätta forskningsprocessen för kliniska forskare genom att bidra med till exempel:

  • Forskningsstöd som t ex rådgivning och projektstöd
  • Kompetensutveckling genom t ex utbildningar och seminarier inom klinisk forskning
  • Regionala nätverk och kontaktförmedling

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården - Kliniska Studier Sverige

Stärkt regional samverkan

I uppdraget ingår också att arbeta för att skapa en bättre sammanhållen miljö av infrastruktur, organisationer och verksamheter som är aktiva inom kliniska studier. Noden ska arbeta med samordning av regionala processer, funktioner, aktörer och stödstrukturer samt en vidareutveckling av dessa.

Exempel på aktiviteter för att stärka den regionala samordningen samt regionala uppdrag:

Spridning av studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder en nationell tjänst, Feasibility Sweden, för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.  

Feasibility Sweden - Kliniska Studier Sverige


Nätverk för forsknings- och prövningsenheter

Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk av prövningsenheter och forskningscenter och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens inom Västra sjukvårdsregionen.

Välkommen att kontakta Emma Larsson, emma.k.larsson@vgregion.se, för att presentera er enhet i listan nedan.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 

Forskningsenheter/prövningsenheter på SU >>

Skaraborgs Sjukhus

Enhet för kliniska studier 
Kontakt: Kontakt: Åsa Nilsson, forskningssjuksköterska
kliniskastudier.skas@vgregion.se 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) 

Verksamheten för klinisk prövning,  
sas.kliniska.studier@vgregion.se

Privat 

Forskningsenheten- Carlanderska  
Kontakt: Jan Kilhamn, Verksamhetschef, Medicinkliniken och Forskningsenheten
jan.kilhamn@carlanderska.se
Telefon:

Ladulaas Kliniska Studier 
Kontakt: Katarina Berndtsson Blom 
info@ladulaaskliniken.se 
www.ladulaaskliniken.se 

FoU-enheter övergripande 

FoU-enheter i VGR 
FoU-enhet i Halland


Regionalt nätverk för monitorer i akademiska studier

Arbetar du med monitorering av akademiska (prövarinitierade) studier och vill vara med i ett regionalt nätverk för monitorer inom Västra sjukvårdsregionen? Välkommen att kontakta Ingrid E Fredriksson, ingrid.enerback.fredriksson@vgregion.se. 


Regionala nyhetsbrev för forskningssköterskor

Gothia Forums nyhetsbrev för forskningssköterskor riktar sig till dig som arbetar som forskningssjuksköterska eller annan forskningsstödjande personal inom Västra sjukvårdsregionen. Välkommen att kontakta Emma Larsson, emma.k.larsson@vgregion.se, för anmälan eller tips till innehållet 


Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier som syftar till att ge kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning, med fokus på de rutiner och stödfunktioner som finns tillgängliga inom Västra Götalandsregionen.

Gothia Forums seminarieserie


Registrering av kliniska läkemedelsprövningar i CTIS

Gothia Forum ansvarar för att göra initiala registreringar av kliniska läkemedelsprövningar i den europeiska portalen CTIS när Västra Götalandsregionen är sponsor.

Registrering av kliniska läkemedelsprövningar i CTIS 


Tecknande av läkemedelsförsäkring via VGR

Västra Götalandsregionen är ansluten till Läkemedelsförsäkringen hos LFF och kliniska studier kan därför teckna försäkring via VGR. Försäkringen tecknas genom Gothia Forum.

Försäkringar i kliniska studier - Forskningsstöd 


Administration i ClinicalTrials.gov

Gothia Forum är PRS-administratör för organisationen ”VastraGotaland” och vi hjälper till med att skapa användarkonton för medarbetare inom VGR.

Administration i Clinicaltrials.gov


Emma Larsson

Regional samordnare

Telefonnummer

Eva Lavik Olofsson

Projektledare

Telefonnummer