Avsluta

En utbildning kan genomföras många gånger eller vara en engångsföreteelse men förr eller senare kommer en punkt när det där dags att avsluta utbildningen. I designfasen görs en plan för hur och ibland när en utbildning ska avslutas ("plan för avveckling av utbildningen"). I planen är det viktigt att det framgår vilken funktion som fattar beslut om att utbildningen ska avvecklas.

Att göra ett avslut innebär att: 

  • Besluta att avsluta utbildningen
  • Arkivera relevant dokumentation utifrån aktuell dokumenthanteringsplan. Dokumentationen kan innefatta till exempel utbildningsplan, deltagarresultat och utvärdering. I vissa fall ska även utbildningsinnehåll omfattas.
  • Sammanställ eventuellt utbildningsbokslut.
  • Avpublicera utbildningen i Lärportalen
  • Hantera konsekvenser av att utbildningen avslutas, till exempel kommunicera med ansvariga för relaterade aktiviteter/utbildningar och rensa relaterad information på intranät/externa nätet