Genomföra

I denna fas genomförs utbildningen. Utbildningar kan se väldigt olika ut. Det kan till exempel vara en utbildning som pågår under en längre tid med många olika aktiviteter eller en kort, nätbaserad utbildning som genomförs när det passar deltagaren. Oavsett form behöver det finnas någon som deltagaren kan kontakta vid behov. I utbildningar som leds av en utbildare ansvarar utbildaren för att stötta deltagarna. I utbildningar där ingen utbildare finns med ska det finnas en kontaktperson/ansvarig som kan omhänderta och åtgärda eventuella problem som uppstår. I den här fasen genomför vi det som vi planerade för i tidigare faser, till exempel utbilda, fakturera, hantera närvaro etcetera.

I den här fasen ingår till exempel

  • Stötta och ge support till deltagare och utbildare, handledare etc 
  • Hantera utbildningsmaterial och resurser så som funktioner i Lärportalen och teknik i lokaler​ 
  • Utbilda, handleda, facilitera​ 
  • Bedöma och examinera  
  • Efterarbete så som utvärdering och fakturering  
  • Dokumentera eventuella problem som uppstår