Utveckla

I den här fasen skapas och produceras de delar som utgör utbildningen, baserat på det som togs fram i utbildningsplanen och som designades i förra fasen. Det handlar både om utbildningen som sådan och om det administrativa stödet. I utvecklingsfasen behöver både tillgänglighets- och kvalitetsgranskning göras av framtagen utbildning, det vill säga ingående material. I vissa fall är det aktuellt att genomföra en pilotomgång. I utvecklingsfasen behövs resurser med kompetens inom pedagogik, ämnet, produktion och administration.

Exempel på saker att göra

  • Utveckla innehåll, körschema, övningar och eventuella kunskapstest 
  • Avropa produktion eller utbildning från ramavtal ​ 
  • Förberedande utbildningsadministration: Anmälan och information i Lärportalen, bokning av lokaler, fika, utbildare m m, enkäter…​ 
  • Kommunikationsplan  
  • Tillgänglighetsgranskning 
  • Kvalitetsgranskning, eventuellt pilot​