Remissanvisningar

Vi tar gärna emot era remisser.

På remissen ska det tydligt framgå vilket vårdområde och/eller verksamhet samt vilken frågeställning remissen avser. Ange också om vårdgarantin åberopas.

Adress

Intern adress:
Högsbo närsjukhus
Remissenhet

Extern adress:
Högsbo närsjukhus
Remissenhet
Box 30110
400 43 Göteborg

Till remissenheten skickas remisser och av remissenheten begärda kompletteringar. Remissvar, journalkopior, remissbekräftelser, svar på undersökningar skickas direkt till verksamheten.

Kontakt och support

Om du som vårdgivare har frågor angående remisser är du välkommen att kontakta vår supportlinje vardagar kl. 08.00–14.00 (lunchstängt kl.12.00–13.00).

Supportlinje: 079-067 01 69

Observera att supportlinjen endast gäller för vårdgivare. För patientfrågor rörande remisser hänvisas samtal till respektive mottagning.

Våra vårdområden

För patienter som är 18 år eller äldre

 • Diabetes
 • Gynekologi
 • Kardiologi
 • Kirurgi
  Omfattas inte: bedömning om ev. endokirurgi, bedömning om ev. benign bröstkirurgi
 • Neurologi
 • Ortopedi
  Omfattas inte: bedömning om ev. ryggkirurgi
 • Öron, näsa, hals

För patienter som är yngre än 18 år

 • Öron, näsa, hals

Remisser avseende hudmottagningen

För hud gäller att samtliga remisser skickas till remissportalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I och med att remissen skickas dit, kan patienten få sitt besök antingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Högsbo närsjukhus. Vid särskilt önskemål om att komma till Högsbo närsjukhus, ange detta i remissen.