Organisation

Högsbo närsjukhus är en del av Sjukhusen i väster.

Sjukhuset leds av en förvaltningsledning och styrs av en politisk styrelse.

Förvaltningen Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus.

Cirka 3 000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. 

Sjukhusen i väster ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo närsjukhus. Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. 

Sjukhusen i väster