Introduktion för dig som är nyanställd

Välkommen som ny medarbetare hos oss på Högsbo närsjukhus! På de här sidorna har vi samlat en webbaserad introduktion för att ge dig en god start. När du börjar kommer du självklart att få en djupare introduktion på den enhet där du kommer att arbeta.

 1. Exteriörbild på Högsbo närsjukhus

  1. Organisation

  Cirka 3 minuter. I den här delen presenterar vi vår organisation, vilka verksamheter vi har och vår roll i Västra Götalandsregionen.

 2. Operationsklädd person som justerar en lampa.

  2. Praktisk information

  Cirka 3 minuter. Här har vi samlat praktisk information som rör din anställning, till exempel lön, försäkringar och hur du enklast tar dig till oss.

 3. Närbild på händer under en kran med rinnande vatten

  3. Vårdhygien

  Cirka 53 minuter. Information om basala hygienrutiner, arbetskläder, smittspridning, punktdesinfektion med mera.

 4. Brandsläckare

  4. Säkerhet

  Cirka 1 minut. Säkerhet handlar om hur vi förebygger och hanterar kriser eller allvarliga händelser, till exempel brand eller oförutsedda el- och it-avbrott.