Inför ditt besök

Inför ditt besök hos oss finns det några saker som är bra att veta om.

Till oss kommer du med egenremiss eller remiss från en vårdcentral eller annan vårdinrättning. Vid akut sjukdom ska du ringa 112. Om du söker sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177.

Ta alltid med dig:

  • Legitimation

Om du har något av följande ska du även ta med dig:

  • frikort,
  • högkostnadskort,
  • LMA-kort (för asylsökande),
  • medicinlista.

Vad kostar ett besök?

Information om avgifter finns på webbplatsen 1177. Där finns även information om du har frågor om avgifter eller fakturor. Om du har fakturafrågor som du vill ställa per telefon kan du ringa 010–441 04 00, måndag–fredag kl. 09.00–12.00.

Patientavgifter i Västra Götaland (1177)

Hos oss kan du betala med kort, men du kan även välja att få en faktura.

Om du inte kan komma

Kan du inte komma till besöket vill vi ge tiden till någon annan. Därför är det viktigt att du bokar om tiden senast 24 timmar innan du skulle kommit hit. Om du inte kan komma går det bra att lämna återbud direkt på mottagningens telefonsvarare eller via våra e-tjänster.

Avgift vid uteblivet besök

Om du uteblir från ett bokat besök utan att ha lämnat återbud, får du betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut får du betala 100 kronor. I båda fallen tillkommer faktureringsavgift. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.