Tillgänglighet för Högsbo närsjukhus webbplats

Högsbo närsjukhus/Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Högsbo närsjukhus webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du meddela kommunikationsenheten att du behöver informationen i alternativt format. Du kan också skicka e-post till sv.kommunikationsenheten@vgregion.se.

Vi svarar normalt sett inom två dygn (vardagar).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta om att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Gällande dokument i pdf-format kan det förekomma att rubriker är felformaterade samt att läsordningen inte alltid är optimal. Pdf:er kommer att åtgärdas så långt det är möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självutvärdering av webbplatsen under uppbyggnaden i oktober - november 2023.

Webbplatsen publicerades i november 2023.