Egenremiss

Du är välkommen att söka vård hos någon av våra specialistmottagningar genom att skriva en egenremiss till den mottagning du önskar vård hos.

Egenremiss eller "egen vårdbegäran" innebär att man själv skriver till en speciell vårdgivare/specialistmottagning för att söka vård.

Egenremiss går inte att använda vid undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover. För sådana undersökningar behöver du en remiss från en läkare.

En egenremiss bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagning du söker till som avgör om du är i behov av specialistvård, eller om det först behövs fler undersökningar eller uppgifter för att avgöra det. Det betyder att du kan blir hänvisad till din vårdcentral eller till egenvård.

Skicka en egenremiss

Du kan skicka en egenremiss antingen via e-tjänsterna på webbplatsen 1177 eller via en pappersblankett som du postar till oss.

Egenremiss via 1177

  • Logga in på: 1177.se
  • Välj den mottagning du vill söka till, välj sedan ärendet "egenremiss" och följ instruktionen.

Egenremiss med pappersblankett