Ögonmottagning Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vi ber er att i första hand kontakta oss via 1177 e-tjänster.

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Högsbo sjukhus. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ögonmottagning Högsbo
Lilla Kaplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

På Ögonmottagning Högsbo arbetar vi i huvudsak med grön starr (glaukom) och barn med synsvårigheter. Ögonmottagningen på Högsbo sjukhus tillhör numer verksamhet Ögonsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Vårt glaukomteam undersöker och behandlar dig med misstänkt eller konstaterat glaukom, en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Kontroller för dig med ärftlighet för sjukdomen hänvisas till andra vårdgivare.

Vårt barnteam arbetar bland annat med synnedsättning, skelningar och samsynsproblem. Sedan hösten 2020 har vi även ett utredningsteam för barn med cerebral synskada.

Söka vård hos oss

Ögonmottagning Högsbo bedriver enbart planerad verksamhet. När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran eller bli remitterad till hit av din optiker.

Blankett för egen vårdbegäran

Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig aktuella glasögon.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du anmäler dig i kassan på plan 3.
  • Det är olämpligt att köra bil efter att du fått pupillvidgande ögondroppar.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, ögonsjuksköterska, optiker, ortoptist, sekreterare och specialistläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar händer det att vi har studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta oss på telefonnummer 031-343 31 00 där en handläggare tar emot din synpunkt och skickar den till ansvarig chef inom verksamhet Ögonsjukvård för utredning och åtgärd.

Ansvarig för mottagningen

Specialistteam

Vi har ett eget team för utredning av cerebral synskada, CVI (cerebral visual impairment).

Christina Lindström Svensson

T f Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vi ber er att i första hand kontakta oss via 1177 e-tjänster.

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Högsbo sjukhus. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ögonmottagning Högsbo
Lilla Kaplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

På Ögonmottagning Högsbo arbetar vi i huvudsak med grön starr (glaukom) och barn med synsvårigheter. Ögonmottagningen på Högsbo sjukhus tillhör numer verksamhet Ögonsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Vårt glaukomteam undersöker och behandlar dig med misstänkt eller konstaterat glaukom, en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Kontroller för dig med ärftlighet för sjukdomen hänvisas till andra vårdgivare.

Vårt barnteam arbetar bland annat med synnedsättning, skelningar och samsynsproblem. Sedan hösten 2020 har vi även ett utredningsteam för barn med cerebral synskada.

Söka vård hos oss

Ögonmottagning Högsbo bedriver enbart planerad verksamhet. När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran eller bli remitterad till hit av din optiker.

Blankett för egen vårdbegäran

Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig aktuella glasögon.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du anmäler dig i kassan på plan 3.
  • Det är olämpligt att köra bil efter att du fått pupillvidgande ögondroppar.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, ögonsjuksköterska, optiker, ortoptist, sekreterare och specialistläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar händer det att vi har studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta oss på telefonnummer 031-343 31 00 där en handläggare tar emot din synpunkt och skickar den till ansvarig chef inom verksamhet Ögonsjukvård för utredning och åtgärd.

Ansvarig för mottagningen

Christina Lindström Svensson

T f Vårdenhetschef