Synpunkter på vården

Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med eller om problem uppstått, vill vi göra vårt bäst för att försöka reda ut det.

Dina synpunkter eller klagomål är viktiga för oss att få ta del av. De ger oss en möjlighet att förbättra oss och vår verksamhet. Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient eller närstående ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder. Lyckas vi inte reda ut eventuella problem på plats kan vi hänvisa dig till rätt instans utanför sjukhuset.

Kontakta berörd mottagning/avdelning

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad. Du kan antingen ringa eller skicka in dina synpunkter skriftligt. Kontaktuppgifter hittar du på respektive mottagningssida.

Mottagningar och avdelningar på Högsbo närsjukhus

Patientnämnden

I de fall vi inte kunnat hjälpa dig kan du vända dig till Patientnämnden som är en opartisk instans till vilken du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare. 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du upplever att du eller någon annan drabbats av eller riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om det försäkringsgivaren konstaterar att en läkemedelsskada har skett kan du ha rätt till ersättning.