Tillfällig information

Mottagningen är stängd vecka 29-30 2024.
Inga ärenden kommer att hanteras eller besvaras under den här perioden. Om ditt ärende är akut vänligen vänd dig till jourcentral eller akutmottagning.

Kirurgimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 14:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Kirurgimottagning Högsbo Högsbo Närsjukhus
Box 30110
400 43 Göteborg

På kirurgimottagningen tar vi emot patienter med diagnoser som gallvägssjukdomar, ljumskbråck, åderbråck samt mag- och tarmbesvär/-sjukdomar.

Söka vård hos oss

Du kan komma till oss på remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare. Det går även att skicka en egenremiss, egen vårdbegäran. Den kan fylla i och skicka den med hjälp av våra e-tjänster på 1177. Med hjälp av e-tjänsterna kan du även uträtta andra vårdärenden såsom att om- eller avboka din tid. 

Du kan även kontakta oss via telefon för följande ärenden:

 • Kontakt med sjuksköterska: medicinsk rådgivning.
 • Kontakt med sekreterare: ärenden som inte behöver medicinsk konsultation, till exempel remissförfrågningar.
 • Kontakt med operationskoordinator: förfrågningar om din operationstid och övriga ärenden som gäller den planerade operationen.

Vid ditt besök hos oss

Kom till sjukhuset i god tid. Du registrerar din ankomst med hjälp av självincheckningsautomaterna i huvudentrén.

Uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar före planerat besök debiteras.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med:

 • kallelse,
 • legitimation eller annan ID-handling,
 • eventuell medicinlista,
 • eventuell hälsodeklaration,
 • eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På kirurgimottagningen arbetar läkare, operationskoordinatorer, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Gunilla Andersson, enhetschef
Tfn 031-342 50 00 (växel)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 14:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Kirurgimottagning Högsbo Högsbo Närsjukhus
Box 30110
400 43 Göteborg

På kirurgimottagningen tar vi emot patienter med diagnoser som gallvägssjukdomar, ljumskbråck, åderbråck samt mag- och tarmbesvär/-sjukdomar.

Söka vård hos oss

Du kan komma till oss på remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare. Det går även att skicka en egenremiss, egen vårdbegäran. Den kan fylla i och skicka den med hjälp av våra e-tjänster på 1177. Med hjälp av e-tjänsterna kan du även uträtta andra vårdärenden såsom att om- eller avboka din tid. 

Du kan även kontakta oss via telefon för följande ärenden:

 • Kontakt med sjuksköterska: medicinsk rådgivning.
 • Kontakt med sekreterare: ärenden som inte behöver medicinsk konsultation, till exempel remissförfrågningar.
 • Kontakt med operationskoordinator: förfrågningar om din operationstid och övriga ärenden som gäller den planerade operationen.

Vid ditt besök hos oss

Kom till sjukhuset i god tid. Du registrerar din ankomst med hjälp av självincheckningsautomaterna i huvudentrén.

Uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar före planerat besök debiteras.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med:

 • kallelse,
 • legitimation eller annan ID-handling,
 • eventuell medicinlista,
 • eventuell hälsodeklaration,
 • eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På kirurgimottagningen arbetar läkare, operationskoordinatorer, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Gunilla Andersson, enhetschef
Tfn 031-342 50 00 (växel)