Om Högsbo närsjukhus

Transkribering av filmen

Nu står vi här på Högsbo närsjukhus som är färdigt. Vi har jobbat med att utrusta det under hösten. Nu i mitten av december börjar vi att ta emot med hjärt- och diabetesmottagningen som flyttar in.

Vi kommer dels att ha vanlig mottagningsverksamhet, men vi kommer också att göra en stor andel dagkirurgiska operationer. Vi kommer att ta emot cirka 90 000 mottagningsbesök när sjukhuset är i full drift och ungefär 11 000 operationer per år i full drift.

Frölunda specialistsjukhus kommer att stängas ned helt och hållet. All verksamhet flyttas över hit. Vi har också en åldrande befolkning och en ökande befolkning som behöver en nära vård, som inte nödvändigtvis måste ske på ett universitetssjukhus.

Vi är nog det enda sjukhuset i Sverige som har de här separerade flödena. Separata flöden innebär att patienterna har sina flöden där de kan vara både i väntytor och korridorer för att gå till sina mottagningsrum eller till operationsavdelningen, medan personalen har ytor där inte patienterna kan komma in. Det gör ju också att det blir en ökad säkerhet både när det gäller hot och våld men också en ökad patientsäkerhet med sekretess så att man inte överhör samtal till exempel eller något annat.

Tidigare innan pandemin så hade man ju digitala vårdmöten, men under pandemin så ökade det väldigt mycket och det kommer vi fortsätta att ha, för det är ju inte alla besök som man faktiskt behöver göra rent fysiskt utan att det kan räcka att man pratar med sjuksköterska eller läkare.


Syntolkning av filmen

[Huvudentrén till Högsbo närsjukhus syns. Marken är snötäckt.]

Nu står vi här på Högsbo närsjukhus som är färdigt.

[Eva Lindblad, samordnande projektledare, i bild. Eva står i huvudentrén.]

Vi har jobbat med att utrusta det under hösten. Nu i mitten av december börjar vi att ta emot med hjärt- och diabetesmottagningen som flyttar in.

[Interiör från Högsbo, ett träd framför en stor, hög glasvägg.]

Vi kommer dels att ha vanlig mottagningsverksamhet, men vi kommer också att göra en stor andel dagkirurgiska operationer.

[Eva Lindblad åter i bild, därefter visas kort tre operationsklädda medarbetare som står framför apparatur i en operationssal.]

Vi kommer att ta emot cirka 90 000 mottagningsbesök när sjukhuset är i full drift och ungefär 11 000 operationer per år i full drift.

[Eva Lindblad går genom en korridor med grönmålade väggar. Eva syns därefter i vit rock och med blått hårnät, utanför entrén till operation.]

Frölunda specialistsjukhus kommer att stängas ned helt och hållet. All verksamhet flyttas över hit. Vi har också en åldrande befolkning och en ökande befolkning som behöver en nära vård, som inte nödvändigtvis måste ske på ett universitetssjukhus.

[Två medarbetare i blåa arbetskläder står i ett mottagningsrum. Därefter syns Eva Lindblad i huvudentrén igen.]

Vi är nog det enda sjukhuset i Sverige som har de här separerade flödena.

[Två medarbetare i blåa arbetskläder står i en korridor, som har fönster och stolar till höger, och dörrar in till mottagningsrum till vänster. Därefter Eva Lindblad i huvudentrén igen.]

Separata flöden innebär att patienterna har sina flöden där de kan vara både i väntytor och korridorer för att gå till sina mottagningsrum eller till operationsavdelningen, medan personalen har ytor där inte patienterna kan komma in.

[Två medarbetare i blåa arbetskläder syns inne på uppvakningsavdelningen. Därefter Eva Lindblad igen.]

Det gör ju också att det blir en ökad säkerhet både när det gäller hot och våld men också en ökad patientsäkerhet med sekretess så att man inte överhör samtal till exempel eller något annat.

Tidigare innan pandemin så hade man ju digitala vårdmöten, men under pandemin så ökade det väldigt mycket och det kommer vi fortsätta att ha, för det är ju inte alla besök som man faktiskt behöver göra rent fysiskt utan att det kan räcka att man pratar med sjuksköterska eller läkare.

[Sjukhusets huvudentré, utifrån, syns i bild igen.]


Högsbo närsjukhus är ett nytt och modernt sjukhus med öppen specialistvård och en omfattande dagkirurgisk verksamhet.

Sjukhusets mottagningar är inriktade mot sjukdomar och ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen; till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och ortopediska åkommor.

Öppnade i december 2023

Närsjukhuset öppnade för de första patienterna i mitten av december 2023.

Bakgrund

Det finns flera skäl till att man valde att bygga ett helt nytt sjukhus i Västra Frölunda i Göteborg. Ett av skälen är att befolkningsmängden i Göteborg ökar och därmed också vårdbehovet. Det behövdes därför en större sjukvårdskapacitet. Ett annat skäl är att Frölunda specialistsjukhus behövde nya lokaler, då de nuvarande blivit slitna, omoderna och trånga.

Det nya sjukhuset ska också göra det möjligt att avlasta till exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset med dagkirurgiska operationer (operationer där patienten kan gå hem samma dag).

Bilder från byggperioden

Under byggperioden fanns ett Instagramkonto med bilder på det framväxande sjukhuset. Kontot uppdateras inte längre, men du kan ta del av bilderna här: Högsbo närsjukhus på Instagram

Högsbo närsjukhus - ett helt nytt sjukhus

Sjukhusfastigheten omfattar cirka 24 500 kvadratmeter fördelad på dagkirurgiskt centrum med operationssalar, öppenvårdsmottagning med cirka 60 mottagningsrum, radiologi, provtagning samt stödytor för vårdadministration och utbildning. Sjukhuset har inga slutenvårdsplatser.

Mottagningsrummen är utformade på ett generellt sätt, för att kunna användas flexibelt för olika typer av vård.

Sjukhuset är ritat av Sweco Architects.

Sjukhuset byggdes 2019–2023 med Skanska som byggentreprenör.