Ortopedimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 9:30
 • måndag - torsdag 13:00 - 14:30
 • fredag 8:00 - 9:00
 • fredag 9:30 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag 7:30 - 16:00
 • tisdag - torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 14:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Ortopedimottagning Högsbo Högsbo Närsjukhus
Box 30110
400 43 Göteborg

På ortopedimottagningen bedömer och behandlar vi besvär och skador i skelett och leder (ej akuta) i axel, handled/hand, knä och fotled/fot.

Vi har ett nära samarbete med rehabmottagningen dit en del av våra patienter hänvisas för ett första besök.

På vår operationsavdelning opereras patienter som ska sövas och som behöver extra utrustning och/eller övervakning. Ortopedienhetens operationsverksamhet är omfattande och innefattar basal och avancerad artroskopisk (titthåls-) och öppen kirurgi i axel, knä och fotled, fotkirurgi, samt basal kirurgi på handen.

Söka vård hos oss

Som patient kan du komma till oss på remiss från vårdcentralen eller annan vårdgivare. Det går även att skicka in en egenremiss, den finns att fylla i på 1177:s e-tjänster eller som pappersblankett (se under rubriken egenremiss). 

Återbud kan lämnas dygnet runt på vår telefonsvarare.

Vid ditt besök hos oss

Inför ditt första besök är det viktigt att du fyller i en hälsodeklaration; antingen via 1177 eller på plats när du kommer till oss (finns vid väntytan till ditt besök).

Kom till sjukhuset i god tid för att undvika förseningar. Om du behöver avboka ditt besök kan du göra det antingen via 1177:s e-tjänster eller genom att ringa oss.

Vad kostar det?

Information om avgifter finns på 1177.se. Där finns även information om du har frågor kring din faktura. Du kan också ringa tfn 010-441 04 00 måndag–fredag kl. 09.00–12.00.
Patientavgifter i Västra Götalandsregionen (webbplatsen 1177)

Uteblivet besök debiteras.

Checklista inför ditt besök

Om du behöver tolk är det viktigt att du meddelar oss i god tid före ditt besök.

Tänk på att ta med

 • legitimation eller annan ID-handling,
 • eventuell medicinlista,
 • eventuell hälsodeklaration,
 • eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På ortopedimottagningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Madelaine Eriksson, enhetschef
E-post: madelaine.eriksson@vgregion.se 
Tfn 031-342 50 00 (växel)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 9:30
 • måndag - torsdag 13:00 - 14:30
 • fredag 8:00 - 9:00
 • fredag 9:30 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag 7:30 - 16:00
 • tisdag - torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 14:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Ortopedimottagning Högsbo Högsbo Närsjukhus
Box 30110
400 43 Göteborg

På ortopedimottagningen bedömer och behandlar vi besvär och skador i skelett och leder (ej akuta) i axel, handled/hand, knä och fotled/fot.

Vi har ett nära samarbete med rehabmottagningen dit en del av våra patienter hänvisas för ett första besök.

På vår operationsavdelning opereras patienter som ska sövas och som behöver extra utrustning och/eller övervakning. Ortopedienhetens operationsverksamhet är omfattande och innefattar basal och avancerad artroskopisk (titthåls-) och öppen kirurgi i axel, knä och fotled, fotkirurgi, samt basal kirurgi på handen.

Söka vård hos oss

Som patient kan du komma till oss på remiss från vårdcentralen eller annan vårdgivare. Det går även att skicka in en egenremiss, den finns att fylla i på 1177:s e-tjänster eller som pappersblankett (se under rubriken egenremiss). 

Återbud kan lämnas dygnet runt på vår telefonsvarare.

Vid ditt besök hos oss

Inför ditt första besök är det viktigt att du fyller i en hälsodeklaration; antingen via 1177 eller på plats när du kommer till oss (finns vid väntytan till ditt besök).

Kom till sjukhuset i god tid för att undvika förseningar. Om du behöver avboka ditt besök kan du göra det antingen via 1177:s e-tjänster eller genom att ringa oss.

Vad kostar det?

Information om avgifter finns på 1177.se. Där finns även information om du har frågor kring din faktura. Du kan också ringa tfn 010-441 04 00 måndag–fredag kl. 09.00–12.00.
Patientavgifter i Västra Götalandsregionen (webbplatsen 1177)

Uteblivet besök debiteras.

Checklista inför ditt besök

Om du behöver tolk är det viktigt att du meddelar oss i god tid före ditt besök.

Tänk på att ta med

 • legitimation eller annan ID-handling,
 • eventuell medicinlista,
 • eventuell hälsodeklaration,
 • eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På ortopedimottagningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Madelaine Eriksson, enhetschef
E-post: madelaine.eriksson@vgregion.se 
Tfn 031-342 50 00 (växel)