Standardiserade vårdförlopp, remissmottagare

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Var noga med att remisskriterier är uppfyllda och tänk på att alltid märka remissen tydligt med SVF. Alla SVF-remisser ska faxas.

Kunskapsbanken: Alarmsymtom i SVF (Regionalt cancercentrum)

Huvud- och halscancer

Processledare: Måns Eeg-Olofsson
Koordinator: Jacquline Samuelsson, Susanne Hallgren
Tfn 031-342 52 34, fax 010-435 75 63

Livmoderhalscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Camilla Adlerson, Elin Vinnhed
Tfn 031-342 50 44, Fax 010-435 75 62

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Livmoderkroppscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Camilla Adlerson, Elin Vinnhed
Tfn 031-342 50 44, Fax 010-435 75 62

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Malignt hudmelanom

Processledare: Johan Dahlén Gyllencreutz
Koordinator: Marie Wetterlundh (hud), Maria Olofsson (kirurgi)
Tfn 031-342 50 53 (hud), 0700-85 29 95 (kirurgi)
Remittering sker enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets anvisningar för malignt hudmelanom: Standardiserat vårdförlopp (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

Vulvacancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Camilla Adlerson, Elin Vinnhed
Tfn 031-342 50 44, Fax 010-435 75 62

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Äggstockscancer

Processledare: Sofia Ganidou 
Koordinator: Camilla Adlerson, Elin Vinnhed
Tfn 031-342 50 44, Fax 010-435 75 62

Mottagningen är en filterfunktion vid misstanke om cancer inom förloppet.

Mer information om standardiserade vårdförlopp

Information om samtliga standardiserade vårdförlopp finns på webbplatsen för Regionalt cancercentrum:
Standardiserade vårdförlopp - kunskapsbanken (Regionalt cancercentrum)

För remisshantering av andra standardiserade vårdförlopp hänvisas till:
Regional information om standardiserade vårdförlopp (Regionalt cancercentrum väst)