Startsida för Gothia Forum

Gothia Forum erbjuder stöd med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av kliniska studier. Gothia Forum stärker klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen och fungerar som en mötesplats och resurs för forskare såväl som life science-bolag. 

Forskningsstöd

Vi erbjuder tjänster och rådgivning genom hela den kliniska forskningsprocessen.

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet.

Studieförfrågan

Feasibility Sweden - en nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

En del av Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Vi utvecklar och erbjuder stöd till dig som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården. Gothia Forum är regional nod för Västra sjukvårdsregionen.

Forskningsinfrastruktur i VGR

Här hittar du som forskare den forskningsinfrastruktur som finns tillgänglig inom Västra Götalandsregionen. Vår forskningsinfrastruktur erbjuder allt från avancerade laboratorier, fryshotell och bildverktyg till testbäddar, prövningsenheter och innovations- och forskningsstöd.

ATMP-centrum

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ATMP-centrum är en väg in för näringsliv och akademi vid förfrågningar och genomförande av kliniska prövningar med Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) och bistår även vid implementering av marknadsgodkända ATMP-läkemedel.

Ansökan i CTIS - Såhär gör du

Ska du göra en ansökan om tillstånd för läkemedelsprövning? Här hittar du bland annat information om CTIS, hur du får access till CTIS och vad som gäller när Västra Götalandsregionen är prövningsställe.