Forskningsinfrastruktur i Västra Götalandsregionen

Här hittar du som forskare den forskningsinfrastruktur som finns tillgänglig inom Västra Götalandsregionen.

Vår forskningsinfrastruktur erbjuder allt från avancerade laboratorier, fryshotell och bildverktyg till testbäddar, prövningsenheter och innovations- och forskningsstöd.

Hittar du inte vad du söker? Kontakta Gothia Forum så hjälper vi dig.

 

Avancerad teknisk utrustning och mätinstrument

Biobanker, databaser och register

Centrumbildningar

Samarbetsplattformar, forskning- och innovationsstöd

Forskningsstöd

Testbäddar

Nationella forskningsinfrastrukturer och nätverk