Engagerat nystartsmöte för programmet FVM

Publicerad:
Konferens där många personer sitter i biosittning och tittar på en scen där två personer, en man och en kvinna, pratar.

Måndagen den 12 september hölls ett möte för närmre 300 personer i programmet FVM. Dagen syftade till att ge en känsla av nystart för programmets deltagare med anledning av att viktiga förutsättningar fallit på plats, inte minst den nya tidplan för arbetet som beslutades av regionstyrelsen i maj.

Många i programmet arbetar fortfarande till stor del på distans. Därför var en stor behållning med dagen att faktiskt få träffas fysiskt. Annat som gav energi var de två inspirationsföreläsningarna, en om förändringsledning och en om hjärnan och kreativitet. Ett panelsamtal med delar av VGR:s ledning gav olika perspektiv på arbetet med att införa en gemensam vårdinformationsmiljö. Bland annat resonerade Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus och ordförande för Klinisk ledning, om det ansvar och mod som krävs hos ledningen när linjeorganisationen ska möta upp programmet FVM. Karin Looström Muth, tillträdande hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, talade öppet om den kulturresa som krävs när arbetssätt ska ensas.  

- Vi behöver jobba tillsammans för att se till att patienten får en bra resa genom vården. Vi måste tänka helhet före del och ibland betyder det att man måste kompromissa, säger Karin Looström Muth.  

Milstolpar genom åren 

Efter ett informativt pass med fokus på den nya tidplanen och vad den innebär rent konkret för höstens arbete avslutade Ragnar Lindblad, FVM:s programägare, och Annika Mortensen, FVM:s programledare, dagen genom att summera programmets resa i form av en bildvisning. Trots att mycket återstår innan programmet helt kommit i mål och Millennium är infört i hela Västra Götaland blev bildvisningen en bekräftelse på det enorma jobb som gjorts under snart tio års tid.

- Vilken kraft det finns i det här rummet! Tillsammans kommer vi att lyckas - nu har vi alla förutsättningar för att ta arbetet vidare, säger FVM:s programledare Annika Mortensen.

Röster om dagen - Närhälsan

En kvinna och en man står med varsin kopp kaffe i ett större konferensrum.
Från vänster: Kajsa Ejnell och Thomas Karlsson, Närhälsan
Vad tyckte ni om dagen och hur ser ni på FVM-arbetet framåt?

- Den stora behållningen från dagen var att ledningen i VGR presenterade sig för oss, och att det var ett fysiskt möte. Det är värdefullt att ha tid att nätverka vid fikapauser och lunch, och fantastiskt roligt att träffa alla människor efter två år med i princip bara digitala möten!

- Tanken med att alla förvaltningar och myndigheter har ett och samma journalsystem är fortfarande spännande, tilltalande och på sikt helt nödvändigt, men jag har svårt att se hur vi ska hinna färdigställa förändringsarbetet. Av erfarenhet vet jag att produktionsplaneringen kommer att vara väldigt viktig för hur framgångsrik själva driftstarten blir.

Kajsa Ejnell, biträdande projektledare i Närhälsans implementeringsprojekt

- Det var en inspirerande dag som leddes utmärkt av moderatorn och som bjöd på intressanta och väl valda föreläsare, bland annat om hjärnans kreativitet där en överraskande och rolig övning ingick.

- Det känns tryggt och viktigt att se att VGR tillsammans med kommunerna nu efter pandemin verkligen kan satsa på att bygga en organisation som både kan ta emot, och därefter förvalta FVM och Millennium. Att vi har en ny tidplan och inte minst nya arbetssätt i programmet FVM ger oss äntligen möjlighet att gå framåt med införandet på ett mer strukturerat sätt. Nästa steg blir den mer detaljerade planeringen för arbetet framåt.

Thomas Karlsson, projektledare i Närhälsans implementeringsprojekt

Röster om dagen - arbetsström psykiatri

Två kvinnor och en man står i ett större konferensrum
Från vänster: Jaana Wadstedt, Lena Hagelin och Joacim Holmén
Vad tyckte ni om dagen och hur ser ni på FVM-arbetet framåt?

- Inspirationsföreläsningarna var väldigt givande, speciellt den om hjärnan och kreativitet där man fick förståelse för hur viktigt det är att tillåta sig att ha roligt på arbetet. Det är också viktigt att kontinuerligt påminnas om vilka framgångsfaktorer vi behöver arbeta med för att visionen om FVM ska realiseras och landa väl hos våra medarbetare. Trevligt att träffa alla engagerade kollegor live.

- Det nya arbetssättet för bland annat designarbetet som vi börjat med nu i höst skapar hopp om att vi ska kunna leverera i tid, med uppgifter och ansvarsområden som är tydligare. Den nya tidplanen känns också realistisk. Vi uppskattade att höra ledningens inställning till den viktiga balansen mellan patientsäkerhet och sekretess, främst patientdatalagen.

Jaana Wadstedt, konfigurationsanalytiker, Lena Hagelin, processledare och Joacim Holmén, konfigurationsanalytiker från arbetsström psykiatri, program FVM

Röster om dagen - Projekt Sidu

En kvinna och en man står i konferensmiljö
Från vänster: Birgitta Kallberg och Christoffer Rydén

Vad tyckte ni om dagen och hur ser ni på FVM-arbetet framåt?

- Jag fick med mig ett antal besked som ger mig en viss tillförsikt i att vi som arbetar med de direkt operativa frågorna, kan våga lita på att VGR:s högsta ledning tycks tillräckligt medvetna om utmaningarna. De indikerade att de är medvetna om vikten av att gemensamt ”kratta manegen” för de lösningar vi andra kommer att kunna leverera. Allt kommer inte att bli som alla hoppas, men helheten måste komma så nära målbilden med att införa FVM vi kan.

- Avslutningen som leddes av programledningen tyckte jag kändes välplacerad. Dels då vi fick bra ytterligare förklaringar kring vad som händer framöver, dels att de är medvetna om att alla frågor kring samarbetet med Cerner inte är lösta. Det känns även tryggt att veta att de känner till att frågan om ”vem som håller vem i handen” varierat och varierar.

Birgitta Kallberg, processanalytiker och expertstöd inom diagnostikdesignen, program FVM

- Jag tycker på det hela taget att det var en bra dag som gav energi och ytterligare fyllde på den positiva känsla som successivt byggts upp sedan starten efter sommaren. Nyttigast var att flera personer, både i VGR:s ledning och programledningen, än en gång betonade vikten av att se till helheten och inte på delarna som varje arbetsström i designarbetet försöker lösa.

- Det finns en positiv känsla i min arbetsström att vi nu har bättre förutsättningar att lyckas. Hinder som identifierats sedan tidigare försvinner inte bara för att vi får bättre struktur på planeringen men vi ges möjligheten att fokusera på vart och ett på ett bättre sätt. En annan sak är den nya sammansättningen av Klinisk ledning som jag tror skapar betydligt bättre förutsättningar för VGR, kommunerna och privata vårdgivare att tillsammans kunna vara precis så modiga i sina beslut som panelen önskade.

Christoffer Rydén, processledare arbetsström medicinsk bild, program FVM