Informationsmaterial

Här finns övergripande presentationsmaterial, filmer och tips på poddavsnitt om den gemensamma vårdinformationsmiljön och omställningen av hälso- och sjukvården.

En gemensam vårdinformationsmiljö

Förberedelsearbetet är omfattande och justeringar görs längs med vägen, av olika skäl. Materialet ska därför användas med reservation för att vissa detaljuppgifter kan ha ändrats sedan materialet tagits fram.

Bildspel om strategin för omställningen av hälso- och sjukvården 2023-2027

Den 28 november beslutade Västra Götalandsregionens regionfullmäktige om Strategi för omställningen av hälso- och sjukvården 2023-2027. Denna förnyade strategi är en fortsättning av den ursprungliga strategin och en ambitionshöjning i genomförandet av omställningen. Det är en övergripande strategi som ska kompletteras med regionövergripande planer för genomförandet under 2023. Bildspelet ger en övergripande bild av innehållet i strategin.

Strategi för omställningen av hälso- och sjukvården 2023-2027

Bildspel med introduktion till en gemensam vårdinformationsmiljö

Bildspelet om den gemensamma vårdinformationsmiljön ger en översiktlig introduktion och beskriver bland annat vad vi vill uppnå med programmet Millennium, hur införandet ska gå till, tidplan, delarna i det nya vårdinformationssystemet, medarbetarnas delaktighet i arbetet samt hur kommuner och privata vårdgivare kommer att använda Millennium. I bildspelets anteckningsfält finns fördjupande information inom de olika områdena.

En gemensam vårdinformationsmiljö (ppt)

Bildspel om designen av Millennium

Arbetet med att designa gemensam funktionalitet och standardiserade arbetsflöden för hälso- och sjukvården är en betydande del av förberedelserna inför övergången till Millennium. Presentationen beskriver målen för designarbetet, hur arbetet går till, indelningen i arbetsströmmar, verksamhetsexperternas uppdrag och hur beslut förankras. I anteckningsfältet till varje bild finns fakta som stöd till talarmanus.

Designen av Millennium (ppt)

För chefer och ledare

På sidan För chefer och ledare finns ytterligare material, främst som stöd i förändringsledning. Där finns bland annat presentationer för arbetsplatsträffar och andra möten med medarbetare.

Filmer och podd

Filmer, inspelningar av presentationer och möten och en lista över Vårdpoddens avsnitt finns på egna sidor - se länkar i menyn.