Vårdskiftet – för dig som vill följa utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Vårdpodden

Senaste avsnittet: Vårdpodden handlar om alla aktiviteter och förberedelser under tiden närmast före, under och efter driftstarten av Millennium. Medverkande: Petra Linderholm Petroff, Södra Älvsborgs sjukhus, och Maria Svensson, program Millennium, båda övergångsansvariga i implementeringen av det nya vårdinformationssystemet.

Fyra kvinnor i 30-50-årsåldern i ett mötesrum. Stor skärm på väggen och flera datorer på bordet.

Patient- och verksamhetsperspektiv när helheten i Millennium testas

Millennium har testats löpande under de senaste årens förberedelser och nu, med första driftstart den 12 november inom räckhåll, går det också att testa hela flöden på ett bra sätt. Under maj och juni genomfördes en stor testaktivitet på programkontoret i Mölndal och patient- och verksamhetsrepresentanter deltog som observatörer.

Collage av bilder på människor i stor föreläsningssal.

Chefens roll i fokus när Millenniumlabbet fick besök

Införandet av Millennium är en av VGR:s viktigaste prioriteringar i år. Nyligen träffades hälso- och sjukvårdens förvaltningsledningar för att känna på systemet och få djupare förståelse för vad införandet i höst innebär. "Från viss skepsis till en spirande känsla av att detta kommer bli bra" - så sade en av deltagarna efter den fullspäckade eftermiddagen.

Millennium på två minuter

Införandet av Millennium som gemensamt vårdinformationssystem i Västra Götaland är en enormt stor satsning med flera års förberedelser. Här är kortversionen. 

Film om egenmonitorering

Med egenmonitorering kan patienten själv mäta och registrera värden med hjälp av digital teknik. Egenmonitorering är en av e-tjänsterna i Vård och hälsa.