Patienter som medskapare

Medskapande handlar om att systematiskt ta tillvara erfarenheter, kunskap och synpunkter från enskilda patienter, patientföreträdare och patientföreningar och att beakta och integrera deras medskapande i utveckling, genomförande och utvärdering inom omställningens alla områden.

Synen på patienten som ”mottagare” av sjukvård behöver ersättas av en syn där de också får rollen av medskapare. Dagens patienter och brukare kräver i allt högre grad att vara med och påverka vårdens utformning och prioriteringar.

 Därför är ökat medskapande viktigt

  • Patienters och patientföreträdares erfarenhetsbaserade kunskap säkrar att omställningen utgår från patienters behov
  • Patienters och patientföreträdares erfarenheter har en stor potential till att förbättra vårdens kvalitet och att bidra till ökad effektivitet.
  • Det blir en bättre kvalitet på tjänsten – högre träffsäkerhet – bättre slutresultat

Patienter som medskapare ingår i delområde Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs om hur patienter är medskapare i programmet Millennium (f d FVM)

Social innovation för alla cancerberörda