Frågor och svar

Här finns övergripande svar på vanliga frågor om vårdens nya IT-stöd Millennium och arbetet med den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Arbetet med att designa gemensam funktionalitet och standardiserade arbetsflöden för hälso- och sjukvården är en betydande del av förberedelserna inför övergången till Millennium. Först när det är klart vet vi hur vi tar tillvara möjligheterna med det nya vårdinformationssystemet på bästa sätt. Frågorna besvaras därför huvudsakligen övergripande.

Vissa frågor behöver av olika skäl hanteras separat och kräver särskilda beslut inom program Millennium eller i Västra Götalandsregionens ledning. De beskrivs mer i detalj, liksom hur frågorna omhändertas och hur beslut fattas. 

Frågor och svar om olika delar av den gemensamma vårdinformationsmiljön

Systemet Millennium
Gemensamma processer och nya arbetssätt
Migrering av data
Tekniska frågor
Tidplan och avtalsfrågor
Vårdadministrativt arbete

Kommuner och privata vårdgivare

I Västra Götalandsregionens avtal om Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig i olika nivåer. Alla 49 kommuner i Västra Götaland har beslutat sig för att gå med i samarbetet. Fördjupande fakta, frågor och svar om kommunernas del i den gemensamma vårdinformationsmiljön finns på samarbetsorganisationen VästKoms webbplats:
 
VästKoms sidor om Millennium

Alla vårdgivare som ingår i vårdvalet enligt lagen om valfrihet (LOV) kommer att använda Millennium. För övriga privata vårdgivare gäller olika förutsättningar främst beroende på vilken lagstiftning deras uppdrag styrs av. Information om och för privata vårdgivare finns på Vårdgivarwebben:

Millennium för privata vårdgivare

Fler frågor?

Hör av dig till millennium@vgregion.se