Personcentrerat arbetssätt

Fotograf: Rebecca Landmér

I det personcentrerade arbetssättet (PCA) är patienten en medspelare som utvecklar vården och inte en passiv mottagare.

Genom detta synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och styrkor, vilket framkommer i patientens berättelse. Ur berättelsen formas en överenskommelse där vårdpersonalen och patienten samverkar i behandlingen.

Utgångspunkten inom PCA är att patienten och hälso- och sjukvården är två parter som bildar ett slags partnerskap med delat ansvar och befogenheter. Patienten är expert på sig själv som person och sin livssituation medan vårdpersonalen är experter på sjukdomen. Om dessa kompetenser sammanförs, dokumenteras och följs upp, kan resultatet bli nöjdare, tryggare och mer jämlika patienter samt en effektivare vård.

Arbetet med personcentrerat arbetssätt har pågått sedan 2016. Det finns en bra struktur med utsedda förändringsledare i varje förvaltning, verksamhetsutvecklare, lokala förändringsledare, PCA coacher och stöd till chefer att leda utvecklingen. Regionalt finns stöd för utvecklingen inom med regional samordnare och regionala förändringsledare som stöttar utvecklingen med utbildningsinsatser, metodutveckling och spridning både regionalt och nationellt. Varje förvaltning har en handlingsplan för genomförande årligen. Arbetet är långsiktigt och målet är att alla verksamheter ska arbeta personcentrerat i hela VGR.

Läs mer på Vårdgivarwebben

Personcentrerat arbetssätt ingår i delområde Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling