Filmer om Millennium

Den här sidan samlar filmer och inspelningar som visar hur Millennium fungerar och vilka nya arbetssätt som införandet innebär. Här finns både övergripande beskrivningar om den nya vårdinformationsmiljön och konkreta exempel från det dagliga arbetet inom olika delar av vården.

Filmer, demovisningar och webbinarier har alla syftet att skapa förståelse för vad den nya gemensamma vårdinformationsmiljön i Västra Götaland innebär och vilka möjligheter den ger att utveckla hälso- och sjukvården. Visst material vänder sig till alla intresserade, medan annat främst berör specifika delar av verksamheten. 

Materialet är samlat utifrån det sammanhang det tagits fram. För dig som vill börja grundläggande rekommenderas filmen Millennium på två minuter och därefter de fem filmerna om genomgående principer. Därefter är det bara att gå vidare!

Millennium på två minuter

Införandet av Millennium som gemensamt vårdinformationssystem i Västra Götaland är en enormt stor satsning med flera års förberedelser. Här är kortversionen. 

Filmer om ett regiongemensamt it-stöd och genomgående principer i Millennium

Filmen beskriver behovet och införandet av ett regiongemensamt it-stöd i vården:

Ett regiongemensamt it-stöd (5 min)

Millennium bygger på ett antal genomgående principer för nya och förändrade arbetssätt. Fem korta filmer beskriver principerna och ger exempel på hur de påverkar det dagliga arbetet:

Standardisering (2 min)
För att få så stor nytta som möjligt av alla möjligheter som finns i Millennium behöver hälso- och sjukvården arbeta utifrån enhetliga processer och arbetssätt.  

Realtidsdokumentation (3 min)
Realtidsdokumentation innebär att dokumentationen sker under eller i nära anslutning till varje vårdhändelse och därmed blir direkt tillgänglig. Det möjliggör även direkt tillgång till olika slags beslutsstöd i systemet. 

Rollstyrda vyer (2 min)
Rollstyrda vyer ger tillgång till den information varje medarbetare behöver – anpassad till yrkesroll, specialitet och situation. 

Strukturerad dokumentation (2 min)
Genom att strukturera information på samma sätt kan informationen mycket bättre förstås och användas, både av system och människor. 

Ordinationsdriven vårdprocess (2 min)
Millennium bygger på att alla åtgärder som ska genomföras föregås av en så kallad ordination. En ordination genererar direkt en uppgift till nästa ansvarig i kedjan.  

Så fungerar Millennium för olika delar av vården

Här finns korta filmer som ger exempel på funktionalitet och nya arbetssätt. De är indelade i olika områden och har visats i berörda verksamheter som del av förberedelserna inför den första driftstarten hösten 2024.

Kollage med ordet Millennium i mitten

Demovisningar av systemet

Demovisningar av systemet har gjorts löpande i programarbetet. Här finns ett urval demonstrationer från 2022-2023 där medarbetare i program Millennium visar exempel på hur systemet kommer att användas i hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Tecknad illustration av gravid kvinna som blir undersökt av en barnmorska.

Forum Millennium

Webbinarier 2021-2022 med exempel på funktionalitet i Millennium. Syftet är att ge exempel på möjligheter med en gemensam vårdinformationsmiljö ur ett antal olika perspektiv. På webbsidorna för Forum Millennium finns ingående filmer och inspelningarna av webbinarierna i sin helhet.

Filmat material från 2021

Introduktion till Västra Götalands Millennium

Detta filmmaterial ger en första inblick i några av de grundläggande funktionerna i Västra Götalands version av Millennium och nyttorna de ger. Filmen är från våren 2021. Vissa detaljer har förändrats sedan dess men innehållet i stort är fortfarande giltigt.

Materialet är ett stöd för chefer att kommunicera med medarbetare om den gemensamma vårdinformationsmiljön och Millennium, till exempel på APT eller utvecklingsdagar. Materialet finns både som en enda film men också uppdelat i två olika delar. Innan denna introduktion visas för en arbetsgrupp bör den först ha tagit del av APT-materialet En gemensam vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering (se längre upp på webbsidan). 

Hela filmmaterialet: Introduktion till Västra Götalands Millennium (40 min)

Del av film: Det dagliga arbetet i Millennium (18 min)

Del av film: Om ett patientscenario i Millennium (12 min)


Millennium som journalsystem

Filmen ger en övergripande introduktion av olika startsidor i Millennium utifrån yrke och roll. Den visar också grundläggande struktur i arbetsflöden och komponenter i patientjournalen. Filmen är från hösten 2021.

Introduktion: Millennium som journalsystem (6 min)