Lägesrapporter

Lägesrapporterna ger en aktuell bild av program Millennium i stort och om vad som sker i de projekt som ingår. Rapporterna sammanfattar programmets status, aktuella frågor och pågående aktiviteter.

Lägesrapporterna publiceras i början av varje månad. De sammanfattar den föregående månaden och vad som händer framåt. För frågor om innehållet, kontakta programkontoret: millennium@vgregion.se