Ledarforum Millennium

Sex personer står runt ett stort runt bord i en sändningsstudio.
Medverkande vid Ledarforum Millennium 10 juni 2024: Annika Mortensen, Erik Fernholm, Ann-Marie Schaffrath, Lars Rex, Boel Mörck och Cecilia Träff.

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare med avtal med VGR.

De regionala informationsmötena Ledarforum Millennium riktar sig till chefer och ledare inför implementeringen av Millennium. Dessa möten på regional nivå beskriver hur arbetet i program Millennium går framåt på ett övergripande plan och hur införandet av Millennium bidrar till en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Syftet är att öka kunskapen och förståelsen inför de lokala förberedelserna inför respektive driftstart 2024-2026. De regionala Ledarforum Millennium genomförs 1-2 gånger per termin under programtiden för införandet. Datum våren 2024: måndag 4 mars och måndag 10 juni, se inspelningar nedan. Även hösten 2024 blir det två möten, varav det första måndag 16 september kl 13. 

Ledarforum 10 juni 2024

Medverkande
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium
Annika Mortensen, programchef program Millennium
Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör VGR
Cecilia Träff, projektledare utbildning, program Millennium
Erik Fernholm, medicinskt ansvarig, program Millennium
Lars Rex, medicinsk rådgivare, program Millennium

Målgrupp
Mötet vänder sig till chefer och ledare i de verksamheter som ska införa Millennium.

Inspelning av mötet

  • Aktuellt läge i program Millennium (0-17 min)
  • Utbildning i Millennium och stöd vid införandet (17-29 min)
  • Erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning (29-41 min)
  • Millennium och andra verktyg i en alltmer digital hälso- och sjukvård (41-47 min)
  • Avslutning (47-48 min)

Mötet kommer att textas inom kort. 

Del av mötet: Utbildning i Millennium och stöd vid införandet
Cecilia Träff, projektledare utbildning program Millennium, om strategi och upplägg för utbildning i Millennium och vilket stöd som finns vid införandet. Inklusive demovisning av hur det kommer att se ut i Lärportalen.

Utbildning i Millennium och stöd vid införandet (11 min)

Del av mötet: Erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning
Erik Fernholm, medicinskt ansvarig program Millennium, och Lars Rex, medicinsk rådgivare program Millennium, om erfarenheter från andra införanden, lärdomar vid stora förändringsarbeten och framtidsspaning om vad som väntar runt hörnet. Inklusive film om Oracles digitala assistent.

Erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning (12 min)

Del av mötet: Millennium och andra verktyg i en alltmer digital hälso- och sjukvård
Dialog mellan Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp, och Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör i VGR. 

Millennium och andra verktyg i en alltmer digital hälso- och sjukvård (6 min)

Ledarforum 4 mars 2024

Medverkande
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium
Annika Mortensen, programchef program Millennium
Erik Fernholm, medicinskt ansvarig program Millennium
Britt-Marie Zaman, utvecklingschef digitalisering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Therése Oresten, processledare program Millennium
Ann-Charlotte Nyrén, huvudprojektledare option 1, VästKom
Marie Elm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vård- och äldreförvaltningen, Borås stad
Lotta Andersson, enhetschef vård- och äldreförvaltningen i Borås stad
Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör VGR

Målgrupp
Mötet vänder sig till chefer och ledare i de verksamheter som ska införa Millennium.

Inspelning av mötet (46 min)

  • Aktuellt läge i program Millennium (0-9 min)
  • Ordinationsdriven vårdprocess (9-18 min)
  • Informationsutbyte mellan vårdgivare (18-32 min)
  • Millenniums roll för hälso- och sjukvårdens utveckling (32-42 min)
  • Avslutning (42-46 min)

Del av mötet: Ordinationsdriven vårdprocess
Visning av funktionalitet i systemet och dialog mellan Erik Fernholm, medicinskt ansvarig program Millennium, och Britt-Marie Zaman, utvecklingschef på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Ordinationsdriven vårdprocess (9 min)

Del av mötet: Samvy som funktionalitet för samverkan
Visning av funktionalitet i systemet och dialog mellan Annika Mortensen, programchef, Therése Oresten, processledare program Millennium, Ann-Charlotte Nyrén, projektledare VästKom, Marie Elm, MAS Borås stad och Lotta Andersson, enhetschef Borås stad.

Samvy som funktionalitet för samverkan (14 min)

Del av mötet: Millenniums roll för hälso- och sjukvårdens utveckling
Dialog mellan Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp, och Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör VGR. 

Millenniums roll för hälso- och sjukvårdens utveckling (11 min)