Ledarforum Millennium

Annika Mortensen och Boel Mörck.
Annika Mortensen, programchef, och Boel Mörck, ordförande programstyrgruppen, vid Ledarforum Millennium maj 2023.

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare med avtal med VGR.

De regionala informationsmötena Ledarforum Millennium riktar sig till chefer och ledare inför implementeringen av Millennium. Dessa möten på regional nivå beskriver hur arbetet i program Millennium går framåt på ett övergripande plan och hur införandet av Millennium bidrar till en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Syftet är att öka kunskapen och förståelsen inför de lokala förberedelserna inför respektive driftstart 2024-2026. De regionala Ledarforum Millennium genomförs 1-2 gånger per termin under programtiden för införandet.

Ledarforum 11 december 2023

Dag och tid 
Måndag 11 december kl 13-13:45, digitalt möte via Teams.  
Mötet spelas in och publiceras på denna sida några dagar senare. 
 
Anmälan 
Anmälningsformulär i Regionkalendern med länk till Teamsmötet  
Anmälan är öppen fram tills dess att mötet startar. 
 
Innehåll i stort  

 • Aktuellt läge i program Millennium 
 • Nya och förändrade arbetssätt ur ett HR-perspektiv 
 • Realtidsdokumentation som gemensamt arbetssätt
 • Lokala förberedelser i södra området 

Medverkande 
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium 
Annika Mortensen, programchef Millennium 
Erik Fernholm, medicinskt ansvarig i program Millennium 
Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen 
Karin Holm Kaloczy, direktör Regionhälsan 
Joakim Höstner, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs sjukhus 
Jörgen Thorn, primärvårdsdirektör Närhälsan

Fler personer kan tillkomma

Ledarforum 2 oktober 2023

Medverkande
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium
Annika Mortensen, programchef Millennium
Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen
Ann-Charlotte Nyrén, projektledare VästKom
Susanne Gustavsson, införandeansvarig Skaraborgs sjukhus
Cecilia Träff, projektledare Millennium utbildning

Målgrupp
Mötet vänder sig till chefer och ledare i de verksamheter som ska införa Millennium.

Inspelning av mötet (50 min)

 • Aktuellt läge i program Millennium (0-8 min)
 • Regiondirektör Håkan Sandahl om möjligheterna med en gemensam vårdinformationsmiljö (8-17 min)
 • Sammanhållen vårdinformationsmiljö i Västra Götaland inklusive exempel på arbetsflöde i Millennium (17-24 min)
 • Förberedelser och aktiviteter inför första driftstart (24-50 min)

Film: Tre frågor om Millennium med regiondirektör Håkan Sandahl

Vid mötet visades en film med regiondirektör Håkan Sandahl. Han är högst ansvarig för införandet av Millennium i VGR.

Tre frågor om Millennium (5 min)

Film med exempel på nyttor med Millennium

Vid mötet visades även filmen Informationsutbyte mellan aktörer. Filmen visar hur olika aktörer använder sig av funktionaliteten Samvy i Millennium. 

Informationsutbyte mellan aktörer (4 min)

Ledarforum 15 maj 2023

Medverkande
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium
Annika Mortensen, programchef Millennium
Fler personer medverkar och presenteras under mötets gång

Målgrupp
Detta möte vänder sig primärt till cheferna och ledare i VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Företrädare för privata utförare och kommunerna i Västra Götaland är självklart också välkomna att delta. 

Inspelningen av mötet (54 min)

 • Lägesbild och en blick framåt (0-16 min)
 • Exempel på arbetsflöde i Millennium (16-31 min) 
 • Så förbereder vi oss - exempel från tre förvaltningar ( 31-51 min)
 • Avslutning (51-54 min)


Film med exempel på nyttor med Millennium 

Vid mötet visades filmen Akutliggaren (5 min). I den filmade demonstrationen om dokumentation på en akutmottagning visas exempel på hur funktionalitet i Millennium bidrar till effektmålen om bland annat patientnöjdhet och kvalitet: Akutliggaren