Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

E-tjänster i Vård och hälsa

Två mobiltelefoner som visas mot en enfärgad bakgrund.

Flera nya e-tjänster inom hälso- och sjukvård ska underlätta vardagen för invånarna i Västra Götaland. Utvecklingsprogrammet Patientportalen leder och samordnar VGR:s arbete med att införa de e-tjänster för invånare som ingår i tidplanen för en ny gemensam vårdinformationsmiljö.

VGR ska arbeta utifrån principen digitalt när det går och fysiskt när det behövs. E-tjänster ska förenkla för invånare, patienter och medarbetare och är en viktig pusselbit för en sammanhållen hälso- och sjukvård. Invånarna hittar tjänsterna i den nya appen Vård och hälsa eller på vardochhalsa.vgregion.se.

Den långsiktiga målbilden med Vård och hälsa är att invånarna enkelt ska kunna nå VGR:s samlade utbud av digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. Visionen är att tjänsterna ska presenteras individanpassat, baserat på hälsotillstånd, för att ge alla bästa möjligheter till delaktighet och kontroll över den egna hälsan.  

Första steget mot en gemensam vårdinformationsmiljö 

Hösten 2022 inledde VGR arbetet med att införa en samlad ingång för egenmonitorering, digitala vårdmöten och möjligheten att digitalt söka vård och hänvisas till rätt vård i rätt tid. Redan idag arbetar VGR med egenmonitorering, digitala vårdmöten och andra digitala tjänster, men inte i den omfattning som behövs för att använda vårdens resurser effektivt.

Dessutom används idag olika tekniska lösningar som nås på olika sätt och som sällan är kompatibla med varandra, vilket försvårar för såväl invånare och patienter som medarbetare i vården. De nya invånartjänsterna i Vård och hälsa är en del av den nya gemensamma vårdinformationsmiljön i Västra Götaland, där Millennium kommer att vara det huvudsakliga IT-stödet. Funktionerna i Vård och hälsa kan börja användas redan innan Millennium införs för att senare kopplas ihop med Millennium. 

Tidplan för successivt införande och utveckling  

Införandet började i mycket begränsad skala i december 2022. När de första verksamheterna började använda IT-systemet som ligger till grund för tjänsterna i Vård och hälsa är grundläggande funktioner på plats. Fler funktioner levereras successivt och införandet skalas upp till fler patienter, patientgrupper och verksamheter inom alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar i VGR under 2023.  

Olika vägar att nå tjänsterna  

Vård och hälsa finns både som en app och på vardochhalsa.vgregion.se Invånarna hittar till utbudet via flera olika kanaler, bland annat via vårdenheters webbsidor eller 1177.se. 

Utvecklingsprogram i bred samverkan 

Programmet Patientportalen leds från koncernstab digitalisering på Koncernkontoret i VGR. Arbetet sker i bred samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningarna där lokala införandeprojekt ansvarar för att implementera tjänsterna och förändra arbetssätt. Programmet samverkar också nära med den programorganisation som förbereder införandet av Millennium. 

Avtal och leverantör 

IT-systemet som ligger till grund för tjänsterna i Vård och hälsa ingår i VGR:s avtal med leverantören Cerner och tillhandahålls av underleverantören Platform24. Avtalet omfattar även användning av tjänsten för privata vårdgivare med avtal med VGR. Kommunerna i VGR omfattas i nuläget inte av avtalet. 

Presentation av e-tjänster i Vård och hälsa

PowerPoint-presentation med bilder om Vård och hälsa som del av framtidens vårdinformationsmiljö, och beskrivning av de olika e-tjänsterna. Alla bilder har kompletterande text i anteckningsfältet som stöd till dig som ska presentera detta.

E-tjänster i Vård och hälsa (ppt)

Senast uppdaterad: 2023-09-05 18:30