E-tjänster i appen Vård och hälsa

Två mobiltelefoner som visas mot en enfärgad bakgrund.

VGR erbjuder invånarna en rad olika e-tjänster inom hälso- och sjukvård. Invånarna når flera av dem i appen Vård och hälsa. Där finns idag e-tjänsterna Digitala vårdmöten och Egenmonitorering som ska förenkla för invånare, patienter och medarbetare. De är också en förutsättning för VGR:s princip om att vård ska ges digitalt när det går och fysiskt när det behövs.

Den långsiktiga målbilden är att invånarna, oavsett vilken väg de går in, enkelt ska kunna nå VGR:s samlade utbud av digitala tjänster. Visionen är att tjänsterna ska presenteras individanpassat, baserat på hälsotillstånd, för att ge alla bästa möjlighet till delaktighet och kontroll över den egna hälsan.

E-tjänsten Sök vård som också ingår i Vård och hälsa är i nuläget pausad och arbete pågår för att utforma organisation och arbetssätt för hur VGR ska använda tjänsten.

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns mer information om e-tjänsterna i Vård och hälsa på Vårdgivarwebben (vgregion.se)

Presentation av e-tjänster i Vård och hälsa

PowerPoint-presentation med bilder om Vård och hälsa som del av framtidens vårdinformationsmiljö, och beskrivning av de olika e-tjänsterna. Alla bilder har kompletterande text i anteckningsfältet som stöd till dig som ska presentera detta.

E-tjänster i Vård och hälsa (ppt)