Forum FVM Millennium: rehabilitering i slutenvård och primärvård

Uppdaterad:
Publicerad:
Tre kvinnor står vid två små runda ståbord.
Jessica Andersen, Eva Andersson och Anna Carin Hagstig.

Nu finns inspelningen från webbinariet den 26 april i serien Forum FVM Millennium, denna gång med rehabilitering i fokus. Genom att följa ett vanligt förekommande patientscenario visas hur Millennium kommer att användas inom detta område.

Temat är rehabilitering i slutenvård och primärvård, med exempel på hur Millennium används för bedömning och insatser i slutenvård, övergången till hemmet för fortsatta insatser via hemrehabteam och därefter primärvård. 

Filmer och studiosamtal

Forum FVM Millennium består av förinspelade filmer som visar färdig design i Millennium inom olika delar av hälso- och sjukvården, varvat med studiosamtal med personer som varit med i designarbetet. 

I studion fanns denna gång tre verksamhetsexperter som bland annat utformat dokumentationsmallar, formulär och andra journaldelar på nytt sätt för rehabprofessionerna: Jessica Andersen, fysioterapeut och verksamhetsutvecklare, Närhälsan, Eva Andersson, arbetsterapeut, Sjukhusen i väster och Anna Carin Hagstig, dietist primärvårdens dietistenhet, Regionhälsan. 

- En stor vinst är att vi kommer att kunna följa patientens process på ett mer överskådligt sätt än vi hittills, framför allt över vårdgränser vilket ökar patientsäkerheten, säger Jessica Andersen. Patienten kan också snabbare ta del av sin journal och sina resultat, vilket förhoppningsvis leder till en ökad delaktighet och en känsla av att ta ett större ansvar för sin hälsa.

Material från webbinariet

Vill du veta mer om vad som visades vid webbinariet och vad verksamhetsexperterna lyfter fram som nyttor och förändrade arbetssätt? Här finns allt material om Forum FVM Millennium, tema rehabilitering:

Inspelningen av webbinariet och filmer som ingår i sändningen