Forum Millennium: tillsammans med patienten

Publicerad:
Tre kvinnor står vid runda ståbord i en föreläsningssal.
Charlotte Elgh, Susanne Gustavsson och moderator Erica Sandberg.

Större möjligheter till delaktighet och förbättrad information - det är något av vad som väntar för patienter och närstående med Millennium som vårdinformationssystem. Nu är inspelningen av webbinariet på temat "tillsammans med patienten" publicerad.

Fokus för det senaste webbinariet i serien Forum Millennium är vad det nya vårdinformationssystemet innebär för patienter och närstående. I filmer visas exempel på hur medarbetare och patienter tillsammans kan dokumentera i realtid, och hur informationen sedan följer med genom hela vårdkedjan. Ett annat exempel är hur informationen används som underlag till den vårdplan som skapas i Millennium tillsammans med patienten.

Filmerna följs av studiosamtal med en patientrepresentant som varit med i designarbetet och en av de implementeringsansvariga för Millennium i VGR.

- Det allra viktigaste med ett gemensamt system är att jag inte behöver vara bärare av min egen information, säger Charlotte Elgh som deltar i designarbetet i egenskap av patient som medskapare. Det är en stor trygghet att veta att informationen finns där, oavsett vilken vårdinstans jag besöker.

- Att informationen följer med patienten är en stor nytta även ur vårdgivarens perspektiv, säger Susanne Gustavsson som är kvalitetschef och implementeringsansvarig för införandet av Millennium på Skaraborgs sjukhus. Det bidrar både till minskad dubbeldokumentation och ökad patientsäkerhet.

Titta i efterhand

Webbsida med inspelningen och de filmer som visades vid webbinariet:
Forum Millennium: Tillsammans med patienten

Webbsida där alla tidigare teman presenteras, med inspelningar och filmer:
Forum Millennium

Fakta

Forum Millennium är en serie digitala seminarier som visar exempel på funktionalitet i Millennium såsom systemet kommer att användas i Västra Götaland. Webbinarierna består av kortare filmer med exempel på hur Millennium fungerar för olika delar av hälso- och sjukvården, kombinerat med dialog i studio med verksamhetsexperter och andra som varit med i designarbetet.