Vårdpodden: Nära vård för invånarna med digitala tjänster

Uppdaterad:
Publicerad:
Närbild på kvinna som står en i föreläsningssal.

Appar, råd och vård genom videosamtal och chatt, patienter som kopplar upp sig mot vården hemifrån - det pågår mycket inom området digitalisering just nu i Västra Götalandsregionen. Vårdpodden tar upp några aktuella exempel.

Vårdpodden handlar den här gången om digitala tjänster inom Cerner Virtual, som är en del av framtidens vårdinformationsmiljö med Millennium som nav. I den nya tidplanen för införande som VGR och leverantören Cerner kom överens om i maj 2022, ingår även flera digitala tjänster som invånarna kommer att kunna använda med start i slutet av 2022 - om än i liten skala.

Nödvändigt men också efterfrågat

Förberedelserna för det här leds av programmet Patientportalen med Erica Sandberg som programägare. Erica är digitaliseringsstrateg på Koncernkontoret i VGR och har jobbat med digitalisering ur patienternas perspektiv i flera år. I Vårdpodden beskriver hon bland annat förväntningarna från patienter att vården ska bli mer digital och nödvändigheten att ställa om för att få vårdens resurser att räcka till allt större vårdbehov.

- Digitala invånartjänster innebär en förflyttning i riktning mot mer nära vård, säger Erica Sandberg. Utifrån varje persons kapacitet kommer man att kunna ta större ansvar för sin egen vård och hälsa. För VGR som vårdgivare innebär det att vi i högre grad kan styra patienter till rätt vårdnivå direkt.

De tre tjänster som Vårdpodden tar upp, och som så småningom kommer att kopplas ihop med Millennium, är dessa:

  • Egenmonitorering
  • Digitala vårdmöten
  • Symtombedömning med hänvisning (inklusive söka vård-flöde)

Vårdpodden: Nära vård för invånarna med digitala tjänster

Vårdpodden  

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö.