Ny överenskommelse om Millennium för kommunerna i Västra Götaland

Publicerad:

Kommunerna i Västra Götaland och leverantören Cerner har enats om en ny överenskommelse om systemet Millennium. Överenskommelsen fastställer att kommunerna kommer att använda Millennium för informationsutbyte mellan vårdgivare. Samtidigt avbeställs funktioner som några kommuner tecknat sig för.

Alla 49 kommuner i Västra Götaland deltar i arbetet med att forma en gemensam vårdinformationsmiljö genom programmet Millennium. Kommunerna kunde våren 2020 teckna sig för upp till tre olika avtalspaket (optioner) Alla kommuner tackade ja till det avtalspaket (option 1) som handlar om informationsutbyte mellan vårdgivare. 

De andra två avtalspaketen (option 2 och 3) som gäller elevhälsa och kommunal primärvård har avbeställts. I samråd har kommuner och leverantören kommit fram till att det för närvarande inte finns tillräckligt goda förutsättningar för leverans inom ramen för Millennium. 

Kompetensen tas tillvara  

Två års arbete inom programmet Millennium, om elevhälsa och kommunal primärvård, har lagt grunden för ett ökat samarbete mellan de kommuner som valde avtalspaketen. Arbetet fortsätter med VästKom som koordinerande part och förhoppningen är att alla 49 kommuner kommer att delta.

- Det gemensamma målet om en sammanhållen hälso- och sjukvård kvarstår även om vägen dit nu kommer att se annorlunda ut, säger Monica Edgren, projektledare på VästKom. Vi ska inte tappa den kompetens och förståelse som byggts upp i programmet när vi fortsätter arbetet med att skapa en helhet där Millennium ingår. 

VGR har det yttersta ansvaret  

Både VGR och kommunerna, med VästKom som koordinerande part, gör organisatoriska förändringar för att få till arbetet med vårdens digitalisering på bästa sätt. I den nya överenskommelsen tydliggörs att VGR har det yttersta ansvaret för att den slutliga leveransen ska fungera för alla tre parter: VGR, kommunerna och de privata vårdgivare som ska använda Millennium.  

- Det känns väldigt bra att överenskommelsen är på plats inte minst med tanke på den komplicerade organisatoriska strukturen och de långdragna men viktiga dialogerna som förts, säger Boel Mörck, ordförande för Millennium programstyrgrupp. Sammantaget har vi nu en tydlig och bra grund för det fortsatta arbetet mot en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland.