Ny tidplan för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu finns en ny översiktlig tidplan för det fortsatta arbetet med att införa en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. Detta sedan regionstyrelsen den 17 maj tagit beslut i frågan.

– Nu får äntligen vi alla som arbetar med FVM, i programmet och i förvaltningarna, de tydliga förutsättningar att förhålla oss till som vi har väntat på för att komma vidare i arbetet. Det handlar ju bland annat om en ny tidplan för utrullning och beskrivning av vilken funktionalitet som kommer att komma när, säger Ragnar Lindblad, programägare FVM. 

Intensivt arbete under lång tid

Efter ett intensivt arbete mellan VGR och IT-leverantören Cerner finns nu en reviderad tidplan för införandet av systemet Millennium. Den innebär också att delar av framtidens vårdinformationsmiljö kan starta redan hösten 2022. De funktioner som börjar införas i höst handlar bland annat om e-tjänster som ska förbättra möjligheterna för invånarna att kommunicera med hälso- och sjukvården. 

Hösten 2024 kommer sedan merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar att införa Millennium och ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026.   

– Jag är väldigt trygg med att vi under flera månader har jobbat fram den här tidplanen, och jag är trygg med att den håller. Vi har gjort en del förändringar jämfört med den plan vi hade från början, och vi kommer att börja lite smått redan i höst med införandet av Cerner virtual. Den första utrullningen kommer sedan att ske hösten 2024, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

– Nu fortsätter arbetet framåt. Vi har en tidplan som kommer att underlätta mycket, både inom programmet och i alla våra verksamheter. För oss är det också otroligt viktigt att vi gör detta ihop med kommunerna. Vi måste jobba tätt ihop både inom VGR, men också med kommunerna och de privata vårdgivarna. Regionstyrelsen har beslutat att vi VGR är med och jobbar tillsammans med kommunerna för att option 1 ska bli så bra som möjligt. Beslutet innebär också att vi tydligare ska arbeta närmare med Region Skåne, under förutsättning att de också går vidare, säger Ann-Sofi Lodin.

Avsiktsförklaring som resultat av förhandlingar 

Införandet har försenats och VGR har framställt ett antal krav gentemot Cerner för bristande leverans under avtalet och den försening som uppkommit. Under våren 2022 har VGR och Cerner skickat flera legala brev till varandra där parterna redovisat sina olika uppfattningar.   

Samtidigt har förhandlingar förts mellan VGR och Cerner i syfte att komma överens. De har lett fram till en avsiktsförklaring mellan VGR och Cerner som regionstyrelsen godkände vid sitt möte den 17 maj. Förutsättningarna för justering av den överordnade tidplanen ingår i avsiktsförklaringen. Cerner ska dessutom kompensera VGR för brister i leveransen och förseningen. Fortsatta diskussioner ska föras innan avtal slutligen kommer på plats. 

– Vi kan inte ange summan eftersom det råder sekretess. Men vi är nöjda med kompensationen och anser att VGR kompenserats på ett riktigt sätt, säger Ann-Sofi Lodin.  

– Även om mycket arbete återstår innan vi kan införa Millennium är det glädjande att vi nu har fått klartecken att jobba vidare tillsammans, säger Boel Mörck, samordningsansvarig för FVM och medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi måste komma ihåg att en modern och gemensam vårdinformationsmiljö är nödvändig för att kunna utveckla vården. Med Millennium får vi ett sammanhållet informationssystem med en gemensam läkemedelsinformation för varje patient. Det är viktigt för patientsäkerheten och något som vi inte har idag.