Nyhetsbrev FVM 18 mars 2022

Publicerad:

Något av innehållet: Två nya avsnitt av Forum FVM Millennium med tema bättre vård och beslutsstöd och tema mödravård och obstetrik, lyckad testmigrering av data inför första driftstart och fastställt datum för Regionalt ledarforum FVM 17 maj. Längst ned på sidan finns en länk till nyhetsbrevet i sin helhet.

Forum FVM Millennium 

Nu finns två nya avsnitt av webbinarieserien Forum FVM Millennium som ger exempel på färdig design och hur Millennium kan komma att användas i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Det ena avsnittet handlar om mödravård och obstetrik och det andra om bättre vård och beslutsstöd. Nästa avsnitt i serien handlar om rehabilitering och sänds 26 april.  

Lyckad testmigrering inför första driftstart 

Under vintern genomfördes en första automatiserad provinläsning av information från nuvarande journal- och patientadministrativa system till Millennium. Bland annat migrerades information om väntelistor och bokningar. Arbetet leds av projekt FVM Migrering.  

Regionalt ledarforum FVM 17 maj 

Regionalt ledarforum FVM är ett återkommande informationstillfälle som riktar sig till dig som är chef eller ledare och som arbetar med införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön. Vårens möte hålls digitalt den 17 maj klockan 14.30-16.00. Läs mer på webben: www.vgregion.se/ledarforumfvm 

Här finns hela nyhetsbrevet: Nyhetsbrev FVM 18 mars