Nyhetsbrev FVM 26 oktober 2022

Publicerad:

Något av innehållet: Programmet FVM byter namn till program Millennium, det blir tydligare styrning och ledning av hälso- och sjukvårdens digitalisering och Vårdpoddens oktoberavsnitt handlar om nära vård för invånarna med digitala tjänster. Längst ned på sidan finns en länk till nyhetsbrevet i sin helhet.

Program FVM blir program Millennium

Den 1 november byter program FVM namn till program Millennium. Även vissa roller och uppdrag inom programmet förändras men i övrigt fortsätter arbetet inom befintlig tidplan. 

Tydligare styrning och ledning av digitalisering av hälso- och sjukvård

En ny styrgrupp för digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård i VGR har bildats. För program FVM/Millennium innebär det en tydligare koppling till linjeorganisationen. 

Vårdpodden oktober: Nära vård för invånarna med digitala tjänster

Senaste Vårdpodden handlar om digitala invånartjänster inom Cerner Virtual som ingår i tidplanen för framtidens vårdinformationsmiljö.

Här finns hela nyhetsbrevet: Nyhetsbrev FVM 26 oktober 2022